Siirry sisältöön

Myös muu kuin tuotannollinen bisnes voi jatkossa sijoittua Viisarimäen yritysalueelle, kunhan asemakaavan muutos valmistuu. Kuvamanipulaatio.

Viisarimäen uusi kaava mahdollistaa enemmän

Toivakan Viisarimäen alue parin kilometrin päässä kirkonkylän taajamasta nelostielle päin on vuonna 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan käytettäväksi pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yrityksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset tai huoneistot. Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina, mutta alueelle ei ole tullut toimijoita.

Kesäkuussa 2021 tehtiin valtuustoaloite yritysalueen käyttötarkoituksen laajentamisesta elinkeino- ja yritysalueeksi. Käyttötarkoituksen laajennuksella pyritään edesauttamaan alueen rakentumista. Kunnanhallitus päätti elokuussa 2021 aloitteen lähettämisestä hallintopalveluiden ja teknisen toimen valmisteltavaksi. Viisarimäen asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia muukin kuin vain alueella tehtävään teolliseen tuotantotoimintaan liittyvä kaupallinen elinkeino- ja yritystoiminta. Päätavoite on saada alue rakentumaan ja jo odottamassa olevalle infralle käyttöä.

Kunta laati Viisarimäen yritysalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä asia etenee kaavamuutokseksi todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana.  

Teknisen johtajan valinta lykkääntyi

Toivakan teknisen johtajan virka on ollut haussa. Määräaikaan mennessä saapui tusina hakemusta, joista InHunt Group Oy:n suorittamien alkuhaastattelujen pohjalta kunnanhallituksen valitsema haastatteluryhmä valitsi jatkohaastatteluihin neljä hakijaa. Yksi hakijoista on kuitenkin vetänyt hakemuksensa pois haastattelun jälkeen. Koska hakijatilanne nyt on muuttunut, teknisen johtajan valinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisähaastatteluja varten ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan 

Takaisin ajankohtaisiin