Siirry sisältöön

KSSHP:n Koronanyrkki otti kantaa STM:n ohjauskirjeeseen

KSSHP:n Koronanyrkki otti kantaa STM:n ohjauskirjeeseen: STM:n määrittelemät, nyt käyttöönotetun leviämisalueiden (ei leviämisvaihe) epidemiologiset tunnusmerkit eivät täyty riittävästi KSSHP:n alueella

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viime viikon perjantaina (12.11.2021) sairaanhoitopiireille ohjauskirjeen, johon se oli valmistellut aiempien epidemian vaihekriteerien tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. STM:n uuden hybridistrategian tavoitteena on epidemian alueellisista vaihekuvauksista luopuminen eli sairaanhoitopiirejä ei kuvata enää perusvaiheella tai kiihtymisvaiheella. Sairaanhoitopiirin alueita kuvataan jatkossa vain leviämisalueina, jos kriteerit leviämisalueiden tunnusluvuista täyttyvät.

STM:n ohjauskirjeen mukaan uusi toimintastrategia oli mahdollista ottaa toimintasuunnitelman mukaisesti käyttöön nyt, kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden osalta 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu ja kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta. Tavoitteen saavuttamisen myötä STM ohjasi sairaanhoitopiirejä ottamaan kantaa 15.11.2021 omasta epidemiologisesta tilanteestaan.

KSSHP:n osalta leviämisalueen kriteerit eivät täyty riittävällä tavalla

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi tämän päiväisessä kokouksessaan, että KSSHP osalta leviämisalueen kriteerit eivät täyty riittävällä tavalla. Kokouksessa todettiin, että KSSHP:n alue täyttää kaksi STM:n leviämisalueelle asettamasta seitsemästä kriteeristä. Nämä kaksi ovat ilmaantuvuusluku, joka on viimeisen viikon osalta 92 ja kahden viikon osalta 155 sekä positiivisen tuloksen saaneiden koronapotilaiden prosenttiosuus, joka on KSSHP:n alueella 7-8 prosenttia. Edellä mainitut kriteerit kertovat taudin esiintymisestä sairaanhoitopiirin alueella, mutta niillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta terveydenhuollon kuormittavuuteen. KSSHP:n alueella sairaala kuormittuneisuus on ollut hyvin vähäistä.

Kokouksessa todettiin myös, että KSSHP:n alueella altistustieto (75 %) on edelleen hyvin selvillä. Altistuneista yli puolet on perhetartuntoja, eikä alueella ole havaittu isoja tartuntaryppäitä. Mitään selvää ryhmää, jossa tartunnat leviäisivät, ei myöskään ole.

STM:n seitsemän kohdan listalla kysyttiin myös rokotekattavuudesta, jonka todettiin KSSHP:n alueella edenneen hyvin ja alueella on saavutettu lähestulkoon 80 %:n rokotekattavuus. Myös jätevesiseuranta ja jäljitys todettiin KSSHP:n osalta olevan kunnossa. Koronaviruksen jätevesiseurannassa viimeisissä mittauksissa löydökset ovat myös keskiarvon alapuolella ja jäljitys toimii edelleen sairaanhoitopiirin alueella hyvin.

Koronanyrkki halusi tänään, että maskien käytön suositusta jatketaan ennallaan, uusia suosituksia KSSHP:n alueelle ei kuitenkaan annettu. Koronanyrkki suosittelee, että aiempaa maskisuositusta jatketaan. Tämän mukaisesti maskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä. Maskia kannattaa käyttää myös ulkona, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa jatketaan maskin käyttämistä kaikissa lähikontakteissa toistaiseksi. Maski tarjoaa suojaa koronaviruksen lisäksi myös muita syksyllä leviäviä tauteja, kuten influenssaa ja flunssaa vastaan.

STM:n ohjauskirjeen mukainen kriteeristö: Leviämisalue määritellään uuden ohjeen mukaan seuraavin epidemiologisten tunnusmerkkien mukaan.

1. Alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puute tai puutteita,
2. Sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee,
3. Positiivisten näytteiden osuus on > 3,0-3,5 %, pois lukien kohdennetut terveystarkastukset ja seulonnat,
4. Jätevesiseuranta osoittaa havaituissa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua,
5. Esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä,
6. Jäljityksen viive rajoittaa tartuntaketjujen riskiperusteista tehokasta katkaisua,
7. Tartuntojen 14 vrk:n tapaussumma koko väestössä on suuruusluokkaa > 100 / 100 000 asukasta tai rokottamattoman tai jonkun muun väestöryhmän suuruusluokkaa > 200 / 100 000 asukasta

Takaisin ajankohtaisiin