Siirry sisältöön

Arjen liikkumisen asiat esillä Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän kokouksessa

Arjen liikkumisen asiat esillä Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän kokouksessa

 

Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien hallitusten puheenjohtajista ja kuntajohtajista koostuva MAL-sopimuksen ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa valtuustokauden vaihtumisen jälkeen keskiviikkona 29.9.2021. Kokouksessa käsiteltiin MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteuttamista ja etenkin yhteisten seudullisten selvitystöiden käynnistämistä.

Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäinen MAL-sopimus on tullut voimaan kesäkuussa 2021. Vuosille 2021–2031 laaditulla sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. MAL-sopimuksen myötä Jyväskylän kaupunkiseutu on sitoutunut edistämään muun muassa kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Tarkemmat toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen.

 

– MAL-sopimuksella on konkreettisia vaikutuksia kuntalaisten arjen sujuvuuteen. Tämä näkyy muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisenä. MAL-sopimuksen rahoitusta on tarkoitus kohdentaa etenkin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseen, summaa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

 

Valtio on muun muassa osoittanut kaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen yhteensä 3,3 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023. Kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan. MAL-sopimuksen myötä kehitetään myös seudun jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Esimerkiksi seudullisesta pyöräverkostosta ja sen kehittämistarpeista tuotetaan kuvaus Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvatyön yhteydessä. MAL-kehityskuvatyössä puolestaan luodaan kahdeksan kunnan yhteinen karttapohjainen pitkän tähtäimen näkemys seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittamisen suuresta kuvasta. Työ valmistuu syksyllä 2022.

 

Tämän vuoden puolella käynnistetään myös selvitys Jyväskylän seudun Linkki-joukkoliikenteen mahdollisesta laajentumisesta. Nykyisellään Jyväskylän seudun joukkoliikenne järjestää paikallisliikenteen palvelut Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella. Selvityksen tarkoituksena on selvittää, miten joukkoliikenteen järjestäminen muuttuisi kokonaisuutena, mikäli nykyinen toimivalta-alue laajenisi joko kaikkiin tai osaan MAL-sopimusalueen kunnista.

 

– Selvitys on Äänekosken kannalta erityisen kiinnostava. Seudun hyvä sisäinen saavutettavuus edellyttää panostusta myös joukkoliikenteeseen. Päivittäinen työmatkapendelöinti Äänekosken ja Jyväskylän välillä on merkittävää, kertoo Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Selvityksessä arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutusta muun muassa matkustamiseen ja lipputuloihin, valtion joukkoliikenteen tukien kohdentamiseen sekä liikenteen järjestämisen resurssitarpeisiin. Työ valmistuu keväällä 2022.

 

 

Lisätietoja:

– Jaakko Selin, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 778 779

– Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3362 819

– Matti Tuononen, kaupunginjohtaja, Äänekosken kaupunki, p. 020 632 2010

 

Takaisin ajankohtaisiin