Siirry sisältöön

Kehitetään ravitsemusterapiapalveluita – Kyselyt ammattilaisille ja asukkaille

Keski-Suomen sote-uudistus
Tiedote 20.9.2021

Kehitetään ravitsemusterapiapalveluita – Kyselyt ammattilaisille ja asukkaille

Ravitsemusterapian etävastaanoton kokeilu jatkuu Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ja Wiitaunionin kunnissa. Näiden alueiden asukkaat voivat ilmoittautua suoraan ravitsemusterapiaan, kun kriteerit täyttyvät. Ravitsemusterapian etävastaanottoja on markkinoitu alueiden viestijöiden yhteistyönä verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa, esimerkkinä Viitasaari.fi:n tiedote 31.8.2021.

-Pilotin tavoitteena on saada kokemuksia etävastaanotosta ja tehostaa ravitsemusohjausta henkilöillä, joilla on haasteita diabeteksen omahoidossa tai lisääntynyt diabeteksen riski, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Näkemyksesi on tärkeä, vastaathan kyselyyn

Ravitsemusterapian vastaanottotyötä pyritään laajentamaan suositusten mukaisiin asiakasryhmiin ja kaikkiin Keski-Suomen kuntiin lähivuosien aikana. Nyt avoinna olevilla kyselyillä selvitetään erilaisia ravitsemusterapiaohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä sekä määriä. Lisäksi kysytään mitä muita ravitsemusasiantuntijapalveluita asiakkaat ja työntekijät kaipaavat.

-Kyselyyn vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme tietoa ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevista asiakasryhmistä ja tarvittavasta resurssoinnista koko Keski-Suomessa, kannustaa Nykänen vastaamaan kyselyyn.

Ammattilaisten kysely

Vastaa sähköiseen kyselyyn lomakkeella, joka on avoinna 22.10.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia.

Asukkaiden kysely

Vastaa sähköiseen kyselyyn lomakkeella, joka on avoinna 22.10.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kolme minuuttia.

Kyselyiden vastauksista tiedotetaan marraskuussa.

Ravitsemusohjaus on kaikkien ammattilaisten yhteinen asia

Työntekijät ovat avainasemassa ravitsemustiedon välittämisessä, havainnoimalla ravitsemuksen tilaa sekä huolehtimalla ravitsemuksen tavoitteiden toteutumisesta. Työntekijöiden koulutus ja tietotaidon lisääminen lisäävät myös asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

-Ohjaajan näkökulmasta käytännönläheinen ravitsemusvalistus erilaisille ryhmille tavoittaa kerralla enemmän kuulijoita. Info-päivät, luennot sekä selkeät jaettavat ja sähköiset materiaalit ovat hyviä tapoja levittää tietoa. Erilaiset työpajat, joissa kokeillaan, maistellaan ja valmistetaan erilaisia välipaloja ja ruokia, rohkaisevat ihmisiä valmistamaan niitä myös kotioloissa, kertoo päivätoimintojen ohjaaja Riitta Höykinpuro Pihtiputaan kunnasta.

Lisätietoja:

Eeva Nykänen, laillistettu ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sote-uudistus, eeva.nykanen(at)ksshp.fi, p. 040 580 3501

 

Keski-Suomen sote-uudistus

Ailakinkatu 17, 1. krs

40100 Jyväskylä

Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi

www.hyvaks.fi

Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.

Takaisin ajankohtaisiin