Siirry sisältöön

Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua toteutetaan RAI -arviointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto kaikissa Keski-Suomen kunnissa

Toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmä RAI ikääntyneiden palveluihin

Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua toteutetaan RAI -arviointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto kaikissa Keski-Suomen kunnissa. RAI-järjestelmä toimii työvälineenä ikäihmisten palvelujen, hoidon, laadun ja resurssivaativuuden arvioinnissa sekä seurannassa tuottaen tietoa muun muassa Keski-Suomen maakunnan asiakasrakenteesta, sote-palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta. RAI-järjestelmää on tarkoitus laajentaa jatkossa ikäihmisten palveluiden ohella muun muassa mielenterveyden-, vammaishoidon- sekä lasten ja nuorten palveluihin.

RAI-tieto tukee asiakkaan hoidon laadun kehittämisessä. “Saamme ajankohtaista tietoa esimerkiksi palvelurakenteen kehittämiselle ja siihen, saako asiakas tarpeensa mukaista hoitoa. Lisäksi voimme asettaa tavoitteita vuositasolla, mitä asioita voimme parantaa asiakkaan hoidossa ja kokonaisuudessaan palveluissamme. RAI on erinomainen mittari kaikessa toiminnassamme”, kertoo Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana.

RAI-infotilaisuudet ja -koulutukset sote-ammattilaisille

RAI:n käyttöönotossa yhteistyötä tehdään koko Keski-Suomen voimin. Myös muualla Suomessa tehtyjä alueellisia käyttöönottoja, toimintamalleja ja verkostoja hyödynnetään käyttöönoton onnistumiseksi. Käyttöönoton osalta nykyisten RAI-kuntien siirtäminen yhteiseen tietokantaan tapahtuu kevään ja alkukesän 2021 aikana. Kunnille järjestettävät RAI-infotilaisuudet ja -koulutukset aloitetaan helmikuussa.

RAI-infotilaisuudet ja koulutukset on tarkoitettu kaikille Keski-Suomen kuntien ikääntyneiden palveluissa työskenteleville. Liikkeelle lähdetään johdon, päälliköiden ja esimiesten sekä kunnissa valittujen RAI-vastaavien koulutuksista. RAI-koordinaattori tiedottaa kuntia ja koulutukset pidetään Teamsin kautta. Tavoitteena on, että RAI-järjestelmän käyttöönottoprosessi on toteutettu vuoden 2021 aikana, jolloin mukana ovat myös uudet RAI-kunnat.

”Aluksi laaditaan yhtenäinen organisaatiopuurakenne yhteisen kannan pohjaksi, yhtenäiset ohjelmistoroolit ja tietoturva-asetukset. Tämän jälkeen nykyisten käyttäjäkuntien kanssa käydään läpi, miten heidän tulee valmistautua yhteiseen kantaan siirtymiseen”, sanoo Keski-Suomen sote-uudistuksessa RAI-koordinaattorina tammikuussa 2021 aloittanut Mervi Kivistö.

Kivistöllä on RAI-osaamista jo 20 vuoden ajalta kehittäjän, kouluttajan ja asiantuntijan tehtävistä, josta hyötyy nyt koko Keski-Suomi. Kivistö korostaa asiakkaiden merkitystä: “Käyttöönotossa on tärkeää huomioida asiakkaat, ikääntyneet henkilöt, joiden hyväksi kehittämistyötä tehdään. Tavoitteena on saada asiakkaiden ääni entistä paremmin kuuluviin, kohdentaa palvelut oikeasisältöisesti ja oikea-aikaisesti sekä tehdä ikääntyneiden palveluissa tapahtuvaa työtä laajemmin näkyväksi”.

Yhteiset toimintamallit palveluiden laadun parantamiseksi

RAI-järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintamalleja sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tietojen ylläpitämistä ja hyödyntämistä Keski-Suomen maakunnassa. ”Otamme huomioon kuntien vahvan yhteisen tahtotilan järjestelmän hyödyntämisessä, mikä tukee tiedolla johtamista. Järjestelmästä saadaan muun muassa reaaliaikaista tietoa asiakasrakenteesta, palvelutarpeesta sekä hoidon laadun indikaattoreista”, kertoo Keski-Suomen sote-uudistuksen projektipäällikkö Kaisa Lemmetty.

Järjestelmä hankitaan väestöpohjaisen hinnoittelun mukaisesti ja käyttöönotto toteutetaan maakunnallisena kuntien yhteiskehittämishankkeena.

Mikä on RAI?

RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto inter-RAI. Suomessa RAI-välineitä valvoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

 

Lisätietoa

  • Maaria Raappana, palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut, Jyväskylän kaupunki, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)jyvaskyla.fi
  • Mervi Kivistö, RAI-koordinaattori, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 322 7429, mervi.kivisto(at)jyvaskyla.fi
  • Kaisa Lemmetty, projektipäällikkö, asiakasohjaus, Keski-Suomen sote-uudistus p. 050 598 4973, kaisa.lemmetty(at)jyvaskyla.fi
Takaisin ajankohtaisiin