Siirry sisältöön

Tiedote liittyen tuulivoimaan

 

Toivakan kuntaan on ottanut yhteyttä yksityinen toimija, Solarwind by Janneniska Oy, joka selvittää parhaillaan tuulivoiman rakentamista Toivakan Haukanmaalle. Keski-Suomen ELY-keskus on asian tiimoilta pyytänyt Toivakan kunnalta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on antanut ELY-keskukselle lausunnon ympäristövaikutusten arvioinnista 12.3.2020 § 19 (https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020765-4). Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävillä linkissä.

Keski-Suomen ELY-keskus päättää YVA:n tarpeellisuudesta, vaikka Toivakan ympäristölautakunta on sitä lausunnossaan vaatinutkin.

 

Toivakan kunta edellyttää hankkeessa YVA-menettelyä. Alueella olevat luontoarvot sekä Päijänteen maisema tulee huomioida.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Mitään kaavoitushanketta tuulivoimaan liittyen ei Toivakan kunnassa ole tällä hetkellä olemassa eikä meneillään.

Mahdollisesti toteutuessaan kaavoitusprosessi etenee asemakaavana tuulivoima-alueelle. Yksityinen toimija vastaa kaavan kustannuksista kokonaisuudessaan, vaikka kaavoituspäätöksestä vastaakin kunta. Kaavoitusprosessi toteutuessaan etenee normaalina kaavaprosessina, johon kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Toivakan kunnassa meneillään oleva Toivakan läntisen osan rantaosayleiskaava ei ole millään tavoin tekemisissä tuulivoimahankkeen kanssa.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388

tekninen johtaja Jukka Paalanen, p. 040 640 2034

Takaisin ajankohtaisiin