Siirry sisältöön

Kuntatiedote koskien koronavirusta 18.3.2020

 

Päivitetty 18.3.2020 klo 14:17

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Toivakan kunnan toiminnot

 

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti Toivakan kunta määrää kunnan työntekijät etätyöhön niiden henkilöiden osalta, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 

Toivakan kunnan tilat

Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Kaikki ulkopuoliset kunnan tilojen varaukset perutaan 13.4.2020 saakka.

Toivakan kirjasto (myös omatoimikirjasto) on suljettuna 18.3.2020-13.4.2020.

Toivakkatalo, nuorisotila, kuntosali, kehitysvammaisten päivätoiminta, Myymälä by Toivakka, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ovat suljettuja välittömästi 13.4.2020 saakka.

Toivakkatalon asioinnin osalta ohjataan sähköiseen tai puhelimitse hoidettavaan asiointiin. Tämä koskee niin kuntalaisia kuin kunnan omaa henkilöstöä.

Mikäli tarvitset käyttöösi kunnan asiointipisteen tietokonetta, varaa aika erikseen kirjaamosta (kirjaamo@toivakka.fi).

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 

Mitä tehdä, jos lapseni tarvitseekin lähiopetusta valtioneuvoston suosituksesta huolimatta?

Valtioneuvosto suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Lapsen täytyy olla täysin terve tullakseen lähiopetukseen.

Mikäli hoitomahdollisuutta ei ole, vanhempien tulee laittaa seuraavasta viikosta tietoa keskiviikkoiltaan mennessä

Wilmassa vastaanottajille Minna Kuosmanen ja Kaisa Jaatinen
otsikolla: Lähiopetustarve: lapsen nimi ja luokka
– minä päivinä ja kellonaikoina lapsi tulee seuraavalla viikolla (1-3 luokkien tai erityisen tuen oppilas)
– viestissä tulee olla perusteluna vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Tällöin pystytään varautumaan tarvittavin henkilöstö- ja ruokaresurssein.

Laittaa viesti/ soittaa varhaiskasvatuksen puhelimiin
– minä päivinä ja kellonaikoina lapsi tulee seuraavalla viikolla Touhuvakassa järjestettävään esiopetukseen
– myös esiopetuksen osalta perusteena tulee olla vanhempien toimiminen yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Tällöin pystytään varautumaan tarvittavin henkilöstö- ja ruokaresurssein.

 

Asiointikyydit

Asiointikyydit ovat tauolla infektioriskin takia. Toivakan kunnasta Hanna-Leena Pöyry (040 663 0051) on yhteydessä asiointikyytien asiakkaisiin lähipäivinä ja selvittää heidän asiointitarpeensa ja jatkotoimenpiteet.

 

Puulan seutuopisto

Toiminta tauolla 13.4.2020 saakka. Seuraa opiston omaa tiedotusta.

 

Muita säännöksiä

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 • Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
 • Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 • Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

Tarvittaessa ohjeistusta tarkennetaan vielä myöhemmin.

Toivakan kunnan valmiusryhmä

 

 

 

 

 

Takaisin ajankohtaisiin