Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 18 

Lausunto Kangasniemen kunnalle rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

LuYmjaos 19.03.2024 § 18  

52/10.03.01/2024  

 

 

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035 ja palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Kangasniemen kunnan lausuntopyyntö 28.2.2024:

 

Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 26.2.2024 § 58 käsitellyt kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

 

Uusi rakentamislaki (RakL) astuu voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa, joten on selkeämpää, että uudistettu rakennusjärjestys tulee voimaan lähes samanaikaisesti uuden lain kanssa. Siirtymäsäännöksen mukaisesti rakennusjärjestys on muutettava rakentamislain mukaiseksi viimeistään 1.1.2027 (RakL 28 §).

 

Kangasniemen kunnan tavoitteena on, että uudistettu rakennusjärjestys saadaan voimaan tammikuun 2025 aikana. Tähän liittyvä päivitysprosessi on kuvattu rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

 

Lausuntoa pyydetään oheismateriaalina olevasta Kangasniemen rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 3.4.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo @ kangasniemi.fi

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Toivakan kunta toteaa lausuntonaan Kangasniemen kunnalle, että rakennusjärjestysten tarkistaminen on ajankohtaista valtakunnallisesti rakentamisen lainsäädäntöuudistusten johdosta. Myös Toivakan kunta tulee jatkamaan keskeytyksissä ollutta rakennusjärjestyksen uudistamista ja tästä tullaan tiedottamaan vielä erikseen. Toivakan kunnalla ei ole huomauttamista Kangasniemen kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.