Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 17


 

Lupa- ja ympäristöjaoston sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2023 ja suunnitelma vuodelle 2024

 

LuYmjaos 14.02.2024 § 10 

 

 

 

Valmistelija palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.8.2021 (§ 234) esittänyt lautakunnille,

että ne valitsevat keskuudestaan sisäiset tarkastajat samalla toimintamallilla kuin kunnanhallitus. Päätöksesä on käyty tarkemmin läpi, mitä sisäinen tarkastus on ja miten sitä toteutetaan Toivakan kunnassa. Suunnitelman toteuttamisesta raportoidaan pääsääntöisesti aina vuoden lopussa.

 

Ympäristölautakunta valitsi keskuudestaan toimikaudelle 2021 - 2025 lautakunnan sisäiset tarkastajat, jotka laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, mikä tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi. Sisäisinä tarkastajina toimivat Irja Lamberg ja Rauni Heikura.

 

Organisaatioimuutoksista johtuen ympäristölautakunnan nimi muuttui vuoden 2023 alusta lukien lupa- ja ympäristöjaostoksi.

 

Lupa- ja ympäristöjaoston sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2023 ja hyväksyttäväksi esitettävä suunnitelma painopistealueineen vuodelle 2024 esitellään kokouksessa. Raportti toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle.

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa sisäisten tarkastajien antaman raportin ja käydyn keskustelun jälkeen.

 

Päätös Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

LuYmjaos 19.03.2024 § 17  

103/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Lupa- ja ympäristöjaoston sisäiset tarkastajat Irja Lamberg ja Rauni Heikura ovat laatineet tarkastusraportin vuodelta 2023. Raporttia varten on haastateltu työntekijöitä.

 

Raportti on esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto esittää kunnanhallitukselle jaoston sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2023 tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.