Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 50


Liite 2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

 

Toivakan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v. 2024-2025

 

Sivhyvlt 21.05.2024 § 50  

96/12.00.00/2024  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051

 

Toivakan kunnassa on laadittu erillinen laaja-alainen suunnitelma alle 18-vuotiaiden lasten ja alle 29- vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (Lastensuojelulaki 12 §, Opiskeluhuoltolaki 12 §, Nuorisolaki). Hyvinvointisuunnitelma nostaa lapset ja nuoret väestöryhmänä hyvinvoinnin tarkastelun kohteeksi.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiä yleisperiaatteita, sekä myös Toivakan kunnalle vuosille 2022- 2030 laadittua kuntastrategiaa.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty hyvinvointitietoa ja tavoitteita. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet liittyvät Toivakan kuntastrategiaan.

 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat kodin ja perheiden ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön.

Liikunta- ja nuoriso- sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat osa lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukea.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa.

Suunnitelma on laadittu hyvinvointityöryhmässä yhteistyössä kunnan eri palveluiden kuten koulun, varhaiskasvatuksen ja kuntaympäristö-, työllisyys-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuorisopalvelujen kanssa osallistaen myös nuorisovaltuusto sekä paikallisia lasten ja nuorten kanssa toimivia seurakuntia ja yhdistyksiä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää eri toimijoiden yhteistä työtä sekä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.  Keski-Suomen hyvinvointialueella on oma lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, sillä hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut ja myös lastensuojelun järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Suunnitelma tuleekin vastaisuudessa laatia

yhteistyössä kunnan ja hyvinvointialueen kesken (Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 6 §).

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on nostettu esiin palveluiden lisäksi hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä kuten osallisuus ja terveelliset elämäntavat. Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat näihin ilmiöihin liittyviin haasteisiin ja siihen, miten niihin olisi vastattava suunnitelmakaudella.

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Toivakan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.