Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 49


Liite 1 VUOSITTAINEN RAPORTTI 2023

 

Toivakan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti v. 2023

 

Sivhyvlt 21.05.2024 § 49  

103/00.01.02/2024  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051; Satu Korhonen, hyvinvointisuunnittelija, p. 040 192 7817

 

 

 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä (Kuntalaki 410/2015, 1 §).

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 6 §) määrittelee, että kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset väestöryhmittäin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kunnan eri palvelualueiden on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi jokaisen kunnan on tullut nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

 

Kuntien on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

 

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, jolla lain velvoittama hyvinvointikertomus voidaan tehdä valmista pohjamallia käyttäen. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla kunnan palvelualueilla. Kunta seuraa, asettaa tavoitteita ja koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kunnan eri palvelualueilla ja eri luottamuselimissä on tarpeen käsitellä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

 

Vuoden 2023 hyvinvointiraportti kertoo toivakkalaisten hyvinvointitilanteesta ja sen kehityksestä. Raportti on laadittu hyvinvointisuunnittelijan koordinoimana hyvinvointityöryhmän yhteistyönä.

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Toivakan kunnanvaltuusto päättää hyväksyä hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.