Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 51


 

Lisämäärärahat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvioon

 

Sivhyvlt 21.05.2024 § 51  

81/02.02.02/2024  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051; Henna Breilin, talous- ja hallintosuunnittelija, p. 040 590 8235; Susanna Kuivalainen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, 0400 237 133

 

Kirjaston henkilöstökuluihin on varattu 50.741,00 euroa vuodelle 2024. Talousarvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ottaen huomioon kirjastoavustajan työsuhteen päättäminen helmikuussa 2024.

Kirjastonhoitajan vuosilomien sijaisuuksiin ei ole varauduttu talousarviossa.

Arvioitua suuremmat henkilöstökulut ajanjaksolla 1-2/2024 ja vuosilomasijaisuudet aiheuttavat 11.000,00 (palkat + sivukulut) euron lisämäärärahatarpeen kirjaston henkilöstömenoihin.

 

Koulusihteerin sijaisen palkkakustannuksiin 6 500 euroa (palkka + sivukulut).

 

Sairaalakoulun/Valteri-koulun oppilaan henkilökohtaisen kouluavustajan palkkakustannus 15 000 euroa ajalle 8.8 - 31.12.2024

 

Toivakan kunnan varhaiskasvatuksessa on käynnissä järjestelmäuudistus, Efficasta Edlevoksi. Projektissa on mukana Tietoevry, jonka tuote Edlevo on. Talousarviovalmistelussa 2024 ei ole pystytty ennakoimaan vuodelle 2024 tulevia Edlevon uudistuskustannuksia.


Tiedon uudistamassa Efficassa eli uudessa Edlevo uudistuu vaiheittain, seuraavaksi on tulossa vaihe kolme. Vuoden 2024 aikana toteutuu myös uudistusvaihe neljä, jonka jälkeen kaikki varhaiskasvatuksen nykyiset toiminnot Efficasta muuttuvat selainpohjaisiksi osaksi Edlevo -tuotetarjontaa. Neljännen uudistusvaiheen jälkeen on mahdollisuus ottaa Edlevo käyttöön nykyisen paikallisesti asennetun palvelinympäristön lisäksi pilvipohjaisena kokonaisratkaisuna. Toivakan kunnalla on yhteinen palvelin Hankasalmen kanssa. Effican tietokanta pysyy uudistyön jälkeenkin samana, jolloin uudistustyö ei edellytä migraatioita

.

Vuoden 2025 talousarvioon suunnitellaan Edlevoon kuuluva vanhempien Appin (puhelinsovellus) hankintaa Toivakan varhaiskasvatukseen. Näin saadaan edistettyä varhaiskasvatuksen sähköisiin asiakasjärjestelmiin siirtymistä ja vähennettyä käsin tehtyä työmäärää ja työaikaa.

 

Uudistusvaihe kolme kustantaa 2 075€ ja uudistusvaihe neljä Tiedolta saadun arvion mukaan myös noin 2 000 euroa Lisäksi hankitaan roolikoulutus, jonka hinta on 177 €/h. Kyseinen koulutus säästää kolmen ihmisen työaikaa, kun käyttäjäroolit sekä pääkäyttäjille että ryhmässä käyttäville opettajille saadaan luotua kerralla oikein ja toimiviksi.

 

Uudistustyö vuodelle 2024 tulee maksamaan yhteensä 4 400 euroa.

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

 

 

Asian käsittely kokouksessa

 Piia Salo jääväsi itsensä (palvelussuhdejäävi) pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokouksesta klo 17.55. Esittelijä toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle vuoden 2024 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat

1. kirjaston henkilöstömenoihin 11.000,00 euroa,
2. koulusihteerin sijaisen henkilöstömenoihin 6.500 euroa,
3. henkilökohtaisen kouluavustajan henkilöstömenoihin 15.000 euroa,
4. varhaiskasvatukseen  4.400 euroa

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Piia Salo palasi kokoukseen klo 18.07.