Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 67 

Toivakan kunnan viestintäsuunnitelma

 

Kh 27.03.2023 § 67  

89/00.01.02/2023  

 

 

Valmistelija Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Nina-Maria Heinonen, 040 5844585

 

Toivakan kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan:

 

Kunnan virallista viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Viestinnän toteuttamista johtaa kunnanjohtaja ja koordinoi viestintä- ja markkinointisuunnittelija. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. (Kuntalaki 410/2015, 29 §) Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä palvelualueiden johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmistelussa. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Kunnan toiminta kattaa kaiken, missä kunta on mukana. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuorovaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä on edellytyksenä osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Konserniohjeessa on erikseen määräyksiä tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tiedonsaannin turvaamisesta. Kunnanhallitus antaa viestintäohjeet. Toimielimet päättävät viestinnästä ja valmistelun julkisuuden toteuttamisesta omiin asiakirjoihinsa liittyen.

 

Toivakan kunnan viestintäsuunnitelma 2023 on päivitetty vastaamaan ajankohtaisia viestintätarpeita. Viestintäsuunnitelma on johdettu Toivakan kunnan viestintäohjeesta. Viestintäsuunnitelman tavoite on luoda pohja kunnan yhtenäisemmälle, monipuolisemmalle ja aktiivisemmalle viestinnälle. Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on määrittää viestinnän tavoitteet ja periaatteet, selkiyttää roolit ja vastuut sekä kuvata viestinnän kanavat ja kohderyhmät.

 

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Nina-Maria Heinonen esittelee suunnitelman kokouksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakan kunnan viestintäsuunnitelman 2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.