Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 66


 

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksen 1.3.2023 § 4/2023

 

Kh 27.03.2023 § 66  

66/08.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

 

 

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen toimimaan asian esittelijänä, toimii esittelijänä hallintosäännön § 3 ja § 7 mukaisesti kuntaympäristöjohtaja.

 

Taksipalvelut Tapani Järvelin Oy on jättänyt 13.3.2023 oikaisuvaatimuksen viranhaltijan tekemään päätökseen 1.3.2023 § 4/2023: Viranomaisen itseoikaisu: asiointiliikenteen kuljetuspalveluiden kilpailutus, palveluntarjoajan valinta.

 

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään kunnanhallitusta oikaisemaan ko. viranhaltijapäätös hänen edukseen.

 

Oikaisuvaatimuksen perustelut:

"Päätöksen perusteena on käytetty tarjoukseni liitteistä epähuomiossa poisjäänyttä taksilupaani. Olen ajanut moitteettomasti Toivakan kunnan asiointi- ja kouluajoja vuodesta 2000, joten taksilupani olemassaolo on ollut viranhaltijalla tiedossa. Toivakkalaiset tutut asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluuni mm. siihen, että autossani voi maksaa myös pankkikortilla.

 

Tarjouspyynnössä valintaperusteena mainittu "edullisin tarjous" on jätetty toissijaiseksi.

 

Pyydänkin, että kunnanhallitus arvioi tarjoukset tältä pohjalöta uudestaan ja voin jatkaa yritystoimintaani kannattavana Toivakassa".

 

Asian perustelu:

 

Toivakan kunta lähetti tarjouspyynnön asiointiliikenteen järjestämiseksi ajalle 1.3.2023-28.2.2024 seitsemälle eri liikennöitsijälle. Tarjousten jättöaika päättyi 10.2.2023. Kunta vastaanotti tarjoukset kahdelta eri yritykseltä ja tarjoukset avattiin 13.2.2023.

 

Tarjouspyynnössä on listattu tarjoajaa koskevat vaatimukset ja tarjouspyynnössä todetaan, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tiettyjä pakollisia asiakirjoja. Pakollisten toimitettavien asiakirjojen listassa kohdassa 1 ilmoitetaan, että on toimitettava kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta.

 

Taksipalvelut Tapani Järvelin Oy ei toimittanut tarjouksen liitteenä pakollista joukkoliikenne- tai taksilupaa. Päätöksen tehneellä viranhaltijalla ei ole ollut tietoa taksiluvasta. Kopio taksiluvasta on toimitettu vasta oikaisuvaatimuksen yhteydessä.

 

Tarjousten jättäneiden hintatarjoukset eivät ole olleet esillä julkisesti.

 

Vaadittujen tietojen antamisen laiminlyönyt tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Poissulkemista koskevassa harkinnassa on otettu huomioon laiminlyönnin yhteys hankinnan kohteeseen.

 

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös Helena Vuopionperä-Kovanen poistui esteellisenä kokouksesta klo 16.47.

Esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus:
asia jätetään pöydälle ja jatketaan valmistelua.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Helena Vuopionperä-Kovanen palasi kokoukseen klo17.32.

Jari Lämsä poistui kokouksesta klo 17.32.