Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 74


 

Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimikkeen muutos

 

Kuymltk 15.03.2023 § 26 

 

 

 

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

 

Toivakan kunnan organisaatiorakenne 2023 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.11.2022. Henkilöstöön kohdistuvat muutokset koskevat mahdollisia toimenkuvien tarkistuksia sekä nimikkeiden tarkistuksia.

Päivitetty hallintosääntö on tullut voimaan 1.3.2023 alkaen ja hallintosäännön 37 § mukaan kunnanhallitus päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimike on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan nykyisiä virkatehtäviä, jotka jakautuvat sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun lupa- ja valvontaviranomaistehtäviin. Virkanimikkeen muutos ei laajenna tehtävänkuvaa, eikä sillä ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Uudeksi virkanimikkeeksi esitetään rakennus- ja ympäristötarkastajaa.

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimike muutetaan rakennus- ja ympäristötarkastajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kh 27.03.2023 § 74  

67/01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää muuttaa rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimikkeen rakennus- ja ympäristötarkastajaksi 1.5.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.