Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 73


 

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025

 

Kh 27.03.2023 § 73  

92/00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

 

Toivakan kunnan 1.3.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 8 §:n mukaan Toivakan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet pyritään valitsemaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Lisäksi valinnoissa on huomioitava, mitä on sanottu kuntalain §:ssä 73

vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen sekä Tasa-arvoL 609/1986 §:ssä 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Merkitään, että 7-jäsenisessä toimielimessä naisia tai miehiä tulee olla vähintään kolme.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto
1) valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025,
2) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.