Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 72


 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

 

Kh 27.03.2023 § 72  

79/01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

 

Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen on valittu Viitasaaren kaupunginjohtajaksi Viitasaaren valtuuston kokouksessa 6.3.2023. Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Työntekijän tai viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) 40 § Irtisanomisaika).

 

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen on toimittanut oheisen irtisanomisilmoituksen 21.3.2023.

 

"Irtisanoudun Toivakan kunnanjohtajan virasta siten, että virkasuhteeni viimeinen päivä on 31.5.2023.

 

Kiitän lämpimästi kaikkia kunnanvaltuutettuja yhteistyöstä viime vuosien aikana.

 

Toivakassa 21.3.2023

Helena Vuopionperä-Kovanen"

 

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen viimeinen virassaolopäivä on 31.5.2023 ja vuosilomalla hän on 28.4.-31.5.2023.

 

Kuntalain 7 luvun 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Määräajan pituudesta ei ole laissa määräyksiä, vaan asia on kunnan harkinnassa. Hakuilmoituksessa mainitaan, täytetäänkö virka toistaiseksi vai määräajaksi ja määräaika mainitaan myös. Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalaki ei määrittele kunnanjohtajan kelpoisuusehtoja koskevia määräyksiä, joten kunnan tulee erikseen määritellä viranhaltijalta vaadittava kelpoisuus.

 

Toivakan kunnan hallintosäännön § 39 mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

 

Toivakan kunnan hallintosäännön § 40 mukaan, kun valinnasta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai työsuhteen laittaa haettavaksi kunnanhallitus.

 

 

 

 

Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen irtisanoutumisen sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle;
2. kunnanjohtajan virkasuhteen muoto on vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva;
3. kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnon johtotehtävistä;
4. soveltuvuutta arvioitaessa arvostetaan
- valmiutta sitoutua Toivakan kunnanjohtajan virkaan
- kykyä strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja kehittämiseen
- kykyä asioiden, ihmisten ja verkostojen johtamiseen sekä erittäin hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- hyvää elinkeinoelämän ja maaseutuympäristön tuntemusta sekä markkinointi- ja yrittäjähenkisyyttä;
- laaja-alaisia verkostoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
- perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja - talouteen
5. virka täytetään 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan;
6. viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa;
7. virka laitetaan haettavaksi ajalla 4.4.-2.5.2023;
8. hakuilmoitus julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntalehdessä, Keskisuomalaisessa ja Kuntarekryssä;
9. kunnanjohtajan haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallitus kokonaisuudessaan ja valtuuston puheenjohtajat;
10. valintaprosessissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa;
11. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään mahdollisesta hakuajan jatkamisesta;
12. virkaan voidaan valita suostumuksen antaja.

 

Päätös Helena Vuopionperä-Kovanen poistui kokouksesta klo 18.07.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen irtisanoutumisen sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle;
2. kunnanjohtajan virkasuhteen muoto on vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva;
3. kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnon johtotehtävistä;
4. soveltuvuutta arvioitaessa arvostetaan
- valmiutta sitoutua Toivakan kunnanjohtajan virkaan
- kykyä strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja kehittämiseen
- kykyä asioiden, ihmisten ja verkostojen johtamiseen sekä erittäin hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- hyvää elinkeinoelämän ja maaseutuympäristön tuntemusta sekä markkinointi- ja yrittäjähenkisyyttä;
- laaja-alaisia verkostoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
- perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja - talouteen
5. virka täytetään 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan;
6. viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa;
7. virka laitetaan haettavaksi ajalla 4.4.-2.5.2023;
8. hakuilmoitus julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntalehdessä, Keskisuomalaisessa ja Kuntarekryssä;
9. kunnanjohtajan haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallitus kokonaisuudessaan, valtuuston puheenjohtajat ja täydentäen haastatteluryhmää valtuuston jäsenillä niin, että kaikista valtuuston puolueista on edustaja;
10. valintaprosessissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa;
11. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään mahdollisesta hakuajan jatkamisesta;
12. virkaan voidaan valita suostumuksen antaja.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Helena Vuopionperä- Kovanen palasi kokoukseen klo 19.06.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.06-19.14.