Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 83


 

Lausuntopyyntö Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

 

Kh 27.05.2024 § 83  

107/10.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Touko Aalto, vt. kunnanjohtaja, 040 516 9332

 Jari Lämsä, kuntaympäristöjohtaja, 040 630 4035

 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisena yhteysviranomaisena lausuntoa Kangasniemen kuntaan sijoittuvan Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Aineisto on saatavilla 8.5.2024 alkaen sähköisenä osoitteessa: ymparisto.fi/huuhtimaen-tuulivoima-YVA.

 

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin Kangasniemen kunnantalossa maanantaina 20.5.2024 klo 17 - 19.

 

Asiasta olivat kertomassa Kangasniemen kunnan, YVA-yhteysviranomaisen (Etelä-Savon ELY-keskus), hankevastaavan (Järvi-Suomen Tuuli Oy) ja YVA-konsultin (Ramboll) edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta.

.

Lausunnot pyydetään lähettämään Etelä-Savon ELY-keskukselle viimeistään 6.6.2024 mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon ESAELY/326/2024. Sähköisen lausunnon toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.

 

Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

 

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta eikä hankealueille tule uutta toimintaa.

 

Vaihtoehto 1 (VE1): Huuhtimäen alueelle rakennetaan enintään 7 voimalan tuulipuisto.Voimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW ja hankkeen kokonaisteho on 42-70 MW. Rakennettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus 200 metriä

ja roottorin halkaisija 200 metriä. Rakennettavat tuulivoimalat on tarkoitus liittää hankealuetta halkovaan 110 kV:n voimalinjaan johdonvarsiliitynnällä. Hankealueelle rakennetaan yksi sähköasema.

 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kuvattu tätä arviointia varten laadittavat selvitykset ja arvioitavat ympäristövaikutukset aiheittain rajattuna.

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Toivakan kunta toteaa lausuntonaan, että Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa esitetyt laadittavat selvitykset sekä arvioitavat vaikutukset ovat riittävän laajat ja Toivakan kunnalla ei ole muuta lausuttavaa laaditusta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.