Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 12


 

Nimeämispyyntö Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan

 

Kh 26.02.2024 § 37 

 

 

 

Valmistelija työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen, 040 635 8088

 vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 516 9332

 

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen muodostaminen, jonka vastuukuntana toimii Jämsän kaupunki, etenee helmikuun aikana valtioneuvostossa päätöksentekoon. Kahdeksan kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteisenä toimielimenä työllisyyspalveluiden järjestämiseksi toimii Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta. Lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen

 

Päätösvaltaa lautakunnassa käyttävät sopijakuntien nimeämät 12 jäsentä. Jämsän kaupungilla on kolme paikkaa. Lautakuntapaikat muutoin määräytyvät työvoiman määrän perusteella niin, että kun työvoima on  6000 tai yli, kunta nimeää 3 jäsentä, 2000-5999, kunta nimeää 2 jäsentä ja alle 2000, kunta nimeää 1 jäsenen. Mänttä-Vilppula ja Keuruu nimeävät kumpikin kaksi jäsentä.

 

Muut sopijakunnat Joutsa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka nimeävät jokainen yhden jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Työvoimamäärää vastaava jäsenmäärä tarkistetaan valtuustokauden alussa toimielimen nimeämisen yhteydessä. Työvoimamääränä huomioidaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 18-64-vuotiaan työvoiman määrä.

 

Lautakunnan kokoonpanoa muodostettaessa tulee huomioida tasa-arvolain (tasa-arvolaki 8.8.1986/609) säännösten noudattaminen. Lähtökohtana tulisi olla, että kukin kunta ehdottaa sekä naista että miestä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Jämsän kaupungin edustaja, jonka valitsee Jämsän kaupunginvaltuusto. Varapuheenjohtajan nimeää vuorollaan kahden vuoden välein muut sopijakunnat kiertävässä järjestyksessä. Lautakunnan esittelijänä toimii vastuukunnan virkasuhteessa oleva työllisyysaluejohtaja, josta on määräys vastuukunnan hallintosäännössä.

 

Yhteisen toimielimen toimintaan sovelletaan Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymiä hallintosääntömääräyksiä. Hallintosääntöä muutettaessa yhteistoimintasopimuksen tehtäviin liittyviltä osin, Jämsän kaupunki kuulee sopijakuntia ennen muutosta. Lopullinen päätösvalta hallintosäännön määräyksien muuttamisesta on Jämsän kaupunginvaltuustolla.

 

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2025 alkaen liittyvä valmisteluvastuu on vastuukunnan tehtävä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan ajalla 1.5.-31.12.2024 työllisyysalueen lautakunta toimii työllisyysalueen valmistelevana toimielimenä, joka laatii taseyksikön talousarvion sopimuksen kohdan 8 mukaisesti, hyväksyy työllisyysalueen toimintasuunnitelman työllisyyspalveluiden järjestämisestä sekä käsittelee muut keskeiset valmisteluun liittyvät linjaukset.

 

Vastuukunta perustaa valmistelua varten tulosyksikön ajalle 1.1.- 31.12.2024, jolle kirjataan valmistelusta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset. Valmistelusta tehdään erillinen talousarvio, josta päättää vastuukunta. Kuntalaki 77 §: Kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Tasa-arvolain noudattamiseksi lähtökohtana on, että ehdotetaan sekä naista että miestä.

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää edustajansa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tasa-arvolain noudattamiseksi lähtökohtana on, että esitetään sekä naista että miestä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kv 29.04.2024 § 12  

45/00.04.01/2024  

 

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Valtuusto nimeää edustajansa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tasa-arvolain noudattamiseksi lähtökohtana on, että esitetään sekä naista että miestä.

 

Päätös Johanna Ripatti esitti Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen varsinaiseksi jäseneksi Karla Karmalaa. Mika Mäkelä esitti Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen varajäseneksi Juha Juuselaa.

Hyväksyttiin.