Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 11


Liite 1 Äänestys_11_29042024

 

Lapsiperheiden "Toivakka-lisä"

 

Sivhyvlt 19.03.2024 § 33 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 516 9332; rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051; varhaiskasvatusjohtaja Susanna Kuivalainen, p. 040 023 7133

 

 

Lasten kotihoidon tuki on lakisääteinen, ja sitä maksetaan perheille, jotka vanhempainvapaan jälkeen hoitavat alle kolmevuotiaita lapsiaan muulla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä tai yksityisen hoidon tuella. Lapsen huoltajat hakevat itse kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta. Kela perii kaikki kotihoidon tuen osuuden kustannukset lapsen kotikunnalta.

 

Toivakan kunnan laadukasta varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta täydentämään käynnistetään lapsiperheiden "Toivakka-lisä"- kokeilu alkaen 1.1.2025. Toivakka-lisän tarkoituksena on tarjota on erilaisia vaihtoehtoja, erilaisille perheille, erilaisiin elämäntilanteisiin tarkoituksena mahdollistaa yhteinen tavoite eli lapsen ja perheen paras.

 

Lapsiperheiden Toivakka-lisä -kokeilu toteuttaa Toivakan kunnan kuntastrategiaa. Yhdessä Toimiva Toivakka -painopiste korostaa hyvinvoinnin rakentamista arjessa yhdessä. Uuden ajan maalaisidylli -painopiste puolestaan tarkoittaa lupausta siitä, että kunta luo hyvät edellytykset arjelle. Lapsiperheiden Toivakkalisä on myös konkreettinen teko, joka tukee strategian painopistettä Toivakan tunnettavuudesta. Viestintä ja markkinointi edellyttää tekoja, joista viestitään. Yhdessä toimiva Toivakka tuntuu kodilta!

 

"Toivakka-lisä"- kokeilu käynnistyy 1.1.2025 alkaen. Kokeilua arvioidaan talousarviovuoden 2026 valmistelun yhteydessä.

 

Toivakka-lisä koostuu

 

  1. mahdollisuudesta saada lapsi yksityisen perhepäivähoidon piiriin ja saada perhepäivähoitajalle omasta lapsesta 500 euron lisä. Perhepäivähoidossa tulee olla vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi perheen omien lasten lisäksi. Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta määrittää perhepäivähoidon maksiryhmäkooksi neljä lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa (329/2000). Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan tulee täyttää varhaiskasvatuslain 43 a § (13.5.2022/326) yksityisen varahaiskasvatuksen harjoittamisen yleiset edellytykset.

 

  1. mahdollisuudesta saada kotona hoidettavasta kotihoidontuen kuntalisää 500 euroa/ kuukaudessa alle kaksivuotiaasta lapsesta.

Kotihoidon tuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi.

 

Toivakka-lisään tullaan talousarviossa varaamaan vuosittain noin 100 000 euron määräraha varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon.

Toivakan kunta ja KELA tekevät kuntalisäsopimuksen.

Kuntalisää voi hakea Kelalta lasten kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä kuntalisäsopimuksen mukaan 1.1.2025 lukien ja se maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen lisäksi. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena ja se on verotettavaa tuloa.

Kuntalisän saamisen muita ehtoja ovat

-          perhe asuu Toivakassa

-          lapsen huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla

-          perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja/tai jos perheen muut lapset ovat esiopetuksessa.

-          Kuntalisää ei makseta, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).

-          Kotihoidon tukea eikä kuntalisää voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen eikä kuntalisään ole oikeutta.

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Toivakan kunta aloittaa Toivakka-lisä -kokeilun 1.1.2025 seuraavasti
1. toivakkalaisen perhepäivähoitajan on mahdollisuus saada omasta varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 500 euron lisä per kuukausi. Perhepäivähoidossa tulee olla vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi päivähoidossa omien lasten lisäksi. Varhaiskasvatuslain mukainen maksimiryhmäkoko on neljä lasta.
2. toivakkalaisen lapsiperheen on mahdollista saada kotona hoidettavasta alle kaksivuotiaasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää 500 euroa kuukaudessa, kuntalisää määrittelevien reunaehtojen mukaan.

Kokeilua arvioidaan talousarviovuoden 2026 valmistelun yhteydessä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kh 25.03.2024 § 54 

 

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 516 9332, rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, 050 475 1051, varhaiskasvatusjohtaja Susanna Kuivalainen,  040 023 7133

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Toivakan kunta aloittaa Toivakka-lisä -kokeilun 1.1.2025 seuraavasti
1. toivakkalaisen perhepäivähoitajan on mahdollisuus saada omasta varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 500 euron lisä per kuukausi. Perhepäivähoidossa tulee olla vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi päivähoidossa omien lasten lisäksi. Varhaiskasvatuslain mukainen maksimiryhmäkoko on neljä lasta.
2. toivakkalaisen lapsiperheen on mahdollista saada kotona hoidettavasta alle kaksivuotiaasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää 500 euroa kuukaudessa, kuntalisää määrittelevien reunaehtojen mukaan.

Kokeilua arvioidaan talousarviovuoden 2026 valmistelun yhteydessä.

 

 

 Asian käsittely kokouksessa:

 Paula Nieminen esitti, että pykälä laitetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että se on päätöksenteossa kesäkuun valtuustossa. Ehdotuksesta puuttuu merkittäviä taustatietoja esimerkiksi tiedot päivähoidon tilanteesta (lapsilukumäärät, jonossa olevien lapsien määrä, tulevaisuuden ennusteet ja henkilökunnan määrä), vuoden 2025 talousarvion kokonaistarkastelu sekä päätöksen vaikutusten arviointi.

 

 Esitystä ei kannatettu.

 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Paula Nieminen jätti eriävän mielipiteen.

 

 

Kv 29.04.2024 § 11  

53/02.00/2024  

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että Toivakan kunta aloittaa Toivakka-lisä -kokeilun 1.1.2025 seuraavasti
1. toivakkalaisen perhepäivähoitajan on mahdollisuus saada omasta varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 500 euron lisä per kuukausi. Perhepäivähoidossa tulee olla vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi päivähoidossa omien lasten lisäksi. Varhaiskasvatuslain mukainen maksimiryhmäkoko on neljä lasta.
2. toivakkalaisen lapsiperheen on mahdollista saada kotona hoidettavasta alle kaksivuotiaasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää 500 euroa kuukaudessa, kuntalisää määrittelevien reunaehtojen mukaan.

Kokeilua arvioidaan talousarviovuoden 2026 valmistelun yhteydessä.

 

Asian käsittely kokouksessa

 

Oikeistoryhmä esitti, että Toivakka-lisä -nimi muutetaan muksurahaksi.

 

Kari Parviainen esitti, että Toivakka-lisä -pykälä palautetaan uudelleen valmisteluun ja otetaan käsittelyyn talousarvio 2025 valmistelun yhteydessä. Paula Nieminen kannatti esitystä.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.18-19.28.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, on esityksestä äänestettävä.

Kari Parviaisen esitys on EI ja asian käsittelyn jatkaminen JAA.

 

Äänestystulos: Kari Parviaisen esitys 4 ääntä, käsittelyn jatkaminen 16 ääntä.

Äänin 16-4 valtuusto jatkaa asian käsittelyä.

 

Oikeistoryhmän esityksestä Toivakka-lisä -nimen muuttamisesta muksurahaksi suoritettiin kädennostoäänestys. Nimen vaihtamista kannatti 19 valtuutettua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.