Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 79


 

Merkkipäiväsääntö 1.6.2023 alkaen

 

Kh 27.03.2023 § 79  

95/01.02.03/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p.  050 307 6114 ja henkilöstö- ja koulusihteeri Piia Saarela, p. 050 551 6470

 

 Toivakan kunnan hallintosäännön 6. luvun mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta.

 

 

 Henkilökuntaedut

 

Verohallinnon mukaan henkilökuntaedut ovat työnantajan työntekijöilleen tai eläkkeellä oleville entisille työntekijöilleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella, mutta jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Työnantajan kannalta henkilökuntaedun antamisen tarkoituksena on usein välittää positiivista työnantajakuvaa tai välillisesti edistää työn tekemistä esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä tai -motivaatiota.

 

Henkilökuntaetuja tarjotaan yleensä tasapuolisesti kaikille työntekijöille heidän asemastaan tai työn tuloksestaan riippumatta. Työntekijä voi kuitenkin itse päättää, käyttääkö hän etua vai ei. Työpaikan vakiintuneeksi käytännöksi muodostuneita henkilökuntaetuja lukuun ottamatta henkilökuntaedut eivät yleensä ole osa työntekijän työsuhteen ehtoja, jolloin työnantaja voi vapaasti päättää henkilökuntaetujen tarjoamisesta tai poistamisesta.

 

Merkkipäivälahjat ovat yksi verovapaan henkilökuntaedun muoto. Verohallinnon mukaan työntekijän tavanomaisia merkkipäiviä ovat esimerkiksi 40-, 50-, 60- ja 70-vuotissyntymäpäivät. Työntekijän merkkipäiviä ovat myös hääpäivä, pitkäaikaiseen palvelukseen perustuva merkkipäivä (10 vuotta tai enemmän) ja eläkkeelle siirtyminen. Työntekijän merkkipäivän johdosta annetun lahjan kohtuullinen arvo on enintään työntekijän 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaava määrä.

 

Työnantajalla voi olla myös vakiintunut merkkipäivälahjakäytäntö tai -ohjeistus, jonka mukaan työntekijöille annettavien merkkipäivälahjojen arvo on yllä mainittua pienempi. Tällaisessa tapauksessa lahjan arvo ei voi vaihdella työntekijästä riippuen siten, että joillekin annetaan työnantajan ohjeistuksen arvoinen lahja ja toisille tätä suurempi, esimerkiksi 1-2 kahden viikon palkkaa vastaava lahja. Työnantaja voi muistaa työntekijöitään merkkipäivälahjojen lisäksi erilaisilla muilla lahjoilla. Muista työnantajan antamista lahjoista verovapaita ovat vain niin sanotut vähäiset muut lahjat, jos ne annetaan kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia.

 

Verohallinnon mukaan vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu palvelu tai yksilöity lahjakortti. Työntekijä voi myös valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat ovat kuitenkin aina työntekijän palkkaa.

 

Toivakan merkkipäiväsääntö

 

Toivakan kunnanvaltuusto on aikaisemmin talouden tasapainotusohjelmaa vuodelle 2022 päivittäessään linjannut merkkipäiväsäännön tarkistamisesta, jolloin säästötavoitteeksi on asetettu 2000 euroa. Vuodessa henkilökuntamuistamisiin on keskimääräisesti mennyt 3500 euroa esimerkiksi ostolupien muodossa.

 

Toivakan kunnan edellinen merkkipäiväsääntö on tullut voimaan 1.1.2013 ja sitä on nyt päivitetty. Esityslistan liitteenä on nykyinen merkkipäiväsääntö.

 

Keskeisimmäksi muutokseksi säännössä esitetään, että 1.6.2023 alkaen henkilökunnan muistamiset osoitettaisiin ensisijaisesti palkallisina vapaapäivinä, ei ostoluvilla. Tarkennuksia on tehty myös luottamushenkilöiden muistamiseen sekä kunniamerkkien hakemiseen.

 

Merkkipäiväsääntöä on käsitelty kunnanjohtoryhmässä 21.3.2023 ja yhteistyötoimikunnassa 22.3.2023.

 

 

 

Merkkipäiväsääntö 1.6.2023 alkaen

 

 

1.6.2023 alkaen ehdotetaan merkkipäivämuistamisia myönnettäväksi seuraavin edellytyksin:

 

Syntymäpäivälahjat

 

Toivakan kunnan palveluksessa olevaa henkilöä muistetaan 50- ja 60-vuotispäivänä:

 

Määräaikaiset tai vähintään 6kk työsuhteet: kukkakimppu

2-5 vuotta: 1 palkallinen vapaa + kukkakimppu

5-10 vuotta: 2 palkallista vapaata + kukkakimppu

yli 10 vuotta: 3 palkallista vapaata + kukkakimppu

 

Palkallisten vapaiden ajankohta sovitaan erikseen esihenkilön kanssa.

 

Palvelusaikamuistamiset

 

Palvelusaikamuistaminen myönnetään henkilölle, jonka työ-/virkasuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt Toivakan kunnassa määritellyn ajan.

 

10 vuotta: 2 palkallista vapaata

20 vuotta: 3 palkallista vapaata

30 vuotta: 4 palkallista vapaata 

40 vuotta: 5 palkallista vapaata 

 

Palkallisten vapaiden ajankohta sovitaan erikseen esihenkilön kanssa.

 

Eläkkeelle siirtyminen

 

Jokaiselle eläkkeelle siirtyvälle tai pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle työntekijälle on pyrittävä järjestämään läksiäistilaisuus kahvitarjoiluineen. Tilaisuus järjestetään normaalina työaikana ja käytännön järjestelyistä vastaa asianomainen palvelualue. Tilaisuuteen osallistuvat lähin työyhteisö ja esihenkilö. Eläkelahjan euromääräinen arvo on 350 euroa ja se annetaan yksilöitynä ostolupana nimettyyn tuotteeseen tai palveluun, jolloin lahja katsotaan verovapaaksi henkilökuntaeduksi.

 

Kunnassa pitkään työskenneelle haetaan Kuntaliiton ansiomerkkiä. Toivakan kunnassa ansiomerkki haetaan seuraavasti:

Kultainen ansiomerkki 30 ja 40 vuoden kunnallisesta palveluksesta tai toiminnasta luottamustehtävissä.

 

Ansiomerkin lisäksi saaja saa kunniakirjan.

 

Ansiomerkkejä haetaan Toivakan kunnassa suurissa juhlatapahtumissa jaettavaksi. Ansiomerkkiesityksen Kuntaliitolle allekirjoittaa kunnanjohtaja.

 

Muistaminen kuolemantapauksessa

 

Kunnan työntekijän kuollessa kuunnellaan ensisijaisesti omaisten toiveita työnantajan muistamiseen edesmennyttä työntekijää kohtaan. Kunnan työntekijän lähiomaista voidaan muistaa kukilla.


Työntekijän työpisteessä järjestetään päivän kestävä suruliputus heti, kun tieto kuolemasta on tullut esihenkilölle. Esihenkilön toimesta lähetetään surunvalittelukukat omaisille. Mikäli omaiset kutsuvat, osallistutaan hautajaisiin, joihin viedään kukkalaite. Hautajaisiin osallistuu omaisten toiveiden mukaiset henkilöt. Mikäli hautajaisiin ei osallistuta, toimitetaan adressi muistotilaisuuteen.

 

Luottamushenkilön hautajaisiin osallistuu kunnan johtoa erilliseen harkintaan perustuen, mikäli henkilö on tehnyt kunnassa merkittävän panoksen luottamushenkilönä ja omaiset toivovat osallistumista. Hautajaisiin viedään kukkalaite.

 

Luottamushenkilöiden muistaminen

 

Luottamushenkilöitä muistetaan heidän täyttäessään 50-, 60-, 70- tai 80 vuotta kukkakimpulla. Luottamushenkilön muistaminen tehdään valtuuston kokouksessa tai lautakunnan kokouksessa, mikäli valtuuston kokousta ei ole tiedossa syntymäpäivän lähipäivinä.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn merkkipäiväsäännön, joka tulee voimaan 1.6.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.