Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 76


 

OVTES Osio G:n paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.10.2022 lukien

 

Kh 27.03.2023 § 76  

100/01.00.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstö- ja koulusihteeri Piia Saarela, p. 050 5516 470

 

KT:n 14.10.2022 saapuneessa yleiskirjeessä tiedotettiin keskitetyn järjestelyerän jakamisesta OVTES:n piirissä olevien osalta.

 

Osana sopimusratkaisua osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osion G palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa huomioidaan erityisesti kasvatustieteiden maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän sekä KVTES II luvun 11 §:n tunnistamat kriteerit.

 

Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, mutta täytäntöönpanossa noudatetaan OVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 § 3 momentin mukaista neuvottelumenettelyä.

 

Paikallisen erän myötä KVTES:n II luvun 11 § pöytäkirjamerkinnän mukaisen henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä on osion G opettajilla 0,45 %-yksikköä korkeampi kuin ko. KVTES:n määräyksessä. 1.10.2022 lukien vähimmäismäärä on 1,8 % OVTES osiossa G.

 

Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä 1.10.2022 1,80 % OVTES osiossa G tarkoittaa, että Toivakan kunnassa maksettavien henkilökohtaisten lisien määrä on oltava 1.10.2022 lukien vähintään 193,24 €/kk.

Toivakan kunnassa OVTES osiossa G henkilökohtaisten lisien määrä on 1.10.2022 on yhteensä 321,23 €/kk.

 

Varhaiskasvatusjohtaja, rehtori-sivistysjohtaja sekä henkilöstö- ja koulusihteeri ovat käsitelleet asiaa palaverissaan 15.3.2023.

 

Yhteistoimintaelimessä asiaa on käsitelty 21.3.2023.

 

YT-toimikunta on päättänyt jakamisesta seuraavaa:

 

OVTES:n osion G paikalliseen järjestelyerään kohdennetaan 1.10.2022 lukien yhteensä 86,09 euroa. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan kahdelle varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöön kuuluvalle henkilökohtaisiin lisiin (1 x 50 € ja 1 x 36,09 €).

 

Henkilökohtaisten lisien jakamista varten Toivakan kunnassa on olemassa työsuorituksen arviointijärjestelmä (TSA), jota on käytetty myös paikallisen järjestelyerän jakamisen prosessissa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Toivakan kunta käyttää OVTES:n osion G paikalliseen järjestelyerään 1.10.2022 lukien yhteensä 86,09 euroa ja se kohdennetaan kahdelle varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöön kuuluvalle henkilökohtaisiin lisiin (1 x 50 € ja 1 x 36,09 €).

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.