Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 142


 

Erityisavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen vuonna 2023

 

Sltk 13.12.2022 § 142  

404/02.05.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori, p. 050 475 1051

 

Aluehallintoviraston Toivakan kunnalle myöntämän valtionavustuksen etsivän nuorisotyön tukemiseen käyttöaika päättyy kesäkuussa 2023.

 

Hakuaika erityisavustukseen etsivän nuorisotyön tukemiseen vuonna 2023 on alkanut 10.11.2022 ja päättyy 15.12.2022.

 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

 

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

 

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.

 

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä - jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

 

Avustus on enintään 30 000 euroa / yksi (1) kokonainen henkilötyövuosi. Avustus myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi. Myönnettävä avustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluja vaan hakijoiden edellytetään osallistuvan niihin myös omalla rahoitusosuudellaan. Omasta rahoitusosuudesta maksetaan myös etsivän nuorisotyöntekijän koulutus-, matka- ja työnohjauskustannukset sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Avustusta voi hakea myös alueellisesta koordinaatiotehtävästä aiheutuviin kuluihin.

 

 

Esittelijä Rehtori Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää, että Toivakan kunta hakee oheismateriaalin mukaisesti erityisavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen ajalle 7.6.2023 - 6.6.2024.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.