Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 141


Liite 1 Valtionavustuspäätös LSSAVI_18051_2022_Nuorisotyö koulussa

 

Valtionavustuspäätös LSSAVI/18051/2022 Nuorisotyö koulussa sivistyslautakunnalle tiedoksi

 

Sltk 13.12.2022 § 141  

336/00.01.05/2022  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori, p. 050 475 1051

 

Toivakan kunta on hakenut 16 380,00 euroa valtionavustusta Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen -määrärahoista. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 18 200,00 euroa.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää toiminnalle valtionavustusta 16 160,00 euroa.

 

Päätös perustuu hakuilmoituksessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin varoihin. Aluehallintovirasto on avustusta myöntäessään tarkastellut miten hankkeessa pyritään vähentämään koronapandemian rajoitustoimien kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja vahvistamaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön. Lisäksi on tarkasteltu miten hankkeessa tuetaan Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten integroitumista koulu- ja oppilaitosyhteisöön. Avustusta myönnettäessä on myös otettu huomioon suunnitellun toiminnan sisältö ja laatu, tarve, realistisuus ja nuorten osallisuus hankkeen suunnittelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa.

 

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023 - 31.12.2024 . Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 90 %.

 

 

Esittelijä Rehtori Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee Nuorisotyö koulussa  valtionavustuspäätöksen LSSAVI/18051/2022 tiedokseen.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.