Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.05.2024/Pykälä 46 

Kunnan yksityistieavustukset vuonna 2024

 

Kuymltk 15.05.2024 § 46  

98/02.05.01.00/2024  

 

 

Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035 ja palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Yksityistielain 84 § Kunnan avustus

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Tekninen lautakunta on päättänut kokouksessaan 23.2.2022 (§ 24) yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet Toivakan kunnassa.

 

Myöntämisperusteissa mainitaan muun muassa seuraavia edellytyksiä avustuksen myöntämiselle:

- tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu virallinen tiekunta

- tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos)

- avustettavan tien varrella on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous

- Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu vuoden 2024 talousarviossa 29 000 euroa. Avustusprosentti määräytyy kaikkien hakemuksen jättäneiden tiekuntien hyväksyttävistä kunnossapitokustannuksista vuodelta 2023 ja talousarvioon 2024 avustuksen kokonaismäärästä laskettavasta prosentista, joka oli vuoden 2023 kuluista noin 16 %.

 

Tiekuntien tietoja on tarkistettu maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä pistokoemaisesti. Lisäksi tiekunnilta on tarvittaessa pyydetty lisätietoja ja tarkennuksia, mikäli on ollut syytä epäillä kustannusten todenperäisyyttä.

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää myöntää tiekuntien vuoden 2023 hyväksytyistä kunnossapitomenoista koostuvat yksityistieavustukset liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

 

Päätös Merkitään pöytäkirjaan:
Terhi Salokas ja Veli Pekka Vihinen jääväsit itsensä Pihtiniitty-Hautakoski yksityistien osalta (intressijääviys).

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.