Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 89


 

Kh Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset

 

Kh 27.05.2024 § 89  

    

 

 

 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun­nan­joh­ta­ja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun­nan­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kun­nan­hal­li­tuk­sen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toi­mi­val­taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan ku­lues­sa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

 Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi­mi­tus­me­net­te­lyä koskevia asioita;

 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioi­ta; eikä

 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavien toimielinten pöytäkirjat:

 

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.4.2024

 Kuntaympäristölautakunta 17.4.2024 ja 15.5.2024

 

Viranhaltijoiden päätösluettelot

 

Vt. kunnanjohtaja

Yleinen päätös § 11-18 (päätösluettelo oheismateriaalina)

 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.