Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 87


 

Toivakan kunnan jäsenen nimeäminen Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n hallitukseen kaudelle 2024 - 2025

 

Kh 27.05.2024 § 87  

33/11.05.03/2022  

 

 

Valmistelija Jari Lämsä, kuntaympäristöjohtaja, 040 630 4035

 

Keski-Suomen vesi- ja ympäristö ry on perustettu vuonna 2019 ja Toivakan kunta on ollut kuntajäsen vuodesta 2021 alkaen.

 

Yhdistyksestä on tiedusteltu Toivakan kunnan mahdollisen edustajan ja varaedustajan nimeämistä seuraavalle hallituskaudelle. Yhdistyksen tavoitteena on, että kevätkokouksessa 28.5.2024 on valmis esitys hallituskokoonpanosta.

 

Yhdistyksen säännöt

14 § Hallitus

Hallitus, johon kuuluu 8 - 12 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti eri jäsenryhmiä ottaen huomioon jäsenmaksuyksiköiden lukumäärän. Ellei yhdistyksen kokous toisin päätä, hallituksessa voi kuitenkin olla enintään kaksi edustajaa jäsentä kohden. Kuntajäsenten edustajien tulisi mahdollisuuksien mukaan olla kuntien yleis-, teknisen- ja ympäristönsuojeluhallinnon piiristä tai työsuhteessa yhdistyksen jäsenkuntien vesihuoltolaitoksissa.

 

Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa seuraavan vuoden varsinaisessa kokouksessa hallituksen toimittaman arvonnan perusteella yksi kolmasosa, seuraavassa varsinaisessa kokouksessa samoin yksi kolmasosa ja kolmannessa varsinaisessa kokouksessa loput ensi kerralla valituista hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja, ellei hallitus valitse sihteerin tehtävään jotakin muuta henkilöä.

 

Yhdistyksen Toivakan hallitusedustajana on aiemmin ollut rakennus- ja ympäristötarkastaja ja hänen varallaan tekninen johtaja.

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Keski-Suomen vesi- ja ympäristö ry:n hallituksen edustajan ja varaedustajan toimikaudelle 2024-2025.

 

Päätös Kunnanhallitus nimesi Keski-Suomen vesi- ja ympäristö ry:n hallituksen jäseneksi kuntaympäristöjohtaja ja varajäseneksi kuntaympäristöpalvelujen palvelusuunnittelijan.