Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 47


 

Toivakan esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2023-2024 lukuvuosikertomus

 

Sivhyvlt 21.05.2024 § 47  

105/12.00.02/2024  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051

 

Perusopetusasetuksen 9 § 1 momentin mukaan opetuksen järjestäjän on laadittava lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa määrätään

- opetuksen yleisestä järjestämisestä

- opetustunneista

- opetuksen yhteydessä annettavista muista tunneista

- koulun ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta

- muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä

- työajoista, jotka löytyvät toimintasuunnitelmien liitteistä.

 

Kankaisten koulu ja Toivakan koulukeskus ovat laatineet yhteiselle Peda.net-pohjalle toimintasuunnitelmansa viime vuosina yhteiselle pohjalla ja edelleen lukuvuodelle 2023-2024 yhtenäisen perusopetuksen periaatteella. Suunnitelmaan on kirjattu lukuvuoden asioita yhteisenä lukuvuosisuunnitelmana, mutta myös erillisinä, koulujen omina toiminnallisina tavoitteina.  

 

Lukuvuosikertomuksen tarkoituksena on paitsi arvioida kulunutta lukuvuotta, myös toimia molempien koulujen seuraavan lukuvuoden suunnittelun pohjana. Arvioitavia kohteita muunnellaan lukuvuosittain toimintakulttuurin mahdollisimman laadukkaan arvioinnin aikaansaamiseksi.

 

Lukuvuoden 2023-2024 arvioitavia kohteita ovat olleet

Pedagogiikka: Hyvinvointioppiminen 

Opetushenkilöstön osaaminen: Digiosaaminen ja yhteisopettajuus

Oppimisympäristöt: Sähköiset oppimateriaalit opetuksessa

Verkostot ja yhteistyö: Kodin ja koulun yhteistyö sekä koulunuorisot

Johtaminen: Tiimit

 

Toimintasuunnitelman 2023-2024 arviointi toteutettiin siten, että rehtori-sivistysjohtaja valmisteli koulujen johtoryhmälle arviointipohjan. Johtoryhmäläiset jakaantuivat tiiminvetäjinä käsittelemään arviointia tiimeissä (ohjaajat, luokan- ja aineenopettajat sekä erityisopettajat). Lisäksi tehty arviointi ja muokkautuva lukuvuosikertomus käsiteltiin opetushenkilöstön yhteisessä kokouksessa.

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Toivakan koulujen esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2023-2024 lukuvuosikertomuksen lukuvuosikertomuksen.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.