Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 43


 

Vaalitoimitsijoiden määrääminen kotiäänestykseen europarlamenttivaaleissa 2024

 

Kvaaltk 18.03.2024 § 43  

160/00.00.00/2023  

 

 

Valmistelija palvelusihteeri Heli Manninen, 050 570 2433

 

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona (kotiäänestys) huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

 

Vaalitoimitsijana ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Vaalitoimitsijat eivät voi tästä keskenään sopia.

Kotiäänestyksessä ei saa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ominaisuudessa olla paikalla muita henkilöitä.

 

Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä olevana henkilönä ei kuitenkaan voi toimia vaaleissa ehdokkaana oleva. Muita kelpoisuusehtoja hänelle ei ole asetettu. Siten esimerkiksi äänestäjän puoliso tai muu lähiomainen taikka omaishoitaja voi olla tällaisena henkilönä. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä olevaa henkilöä, hänen on mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan asiana on tällöin huolehtia siitä, että tällainen henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen. Läsnä oleva henkilö voi olla joku toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestykseen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa.

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta määrää europarlamenttivaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi kunnanhallituksen 26.2.2024 § 45 nimeämän vaalitoimikunnan.

 

Päätös Hyväksyttiin.