Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 39


 

Äänestyspaikkojen määrääminen / europarlamenttivaalit 2024

 

Kh 26.02.2024 § 44 

 

 

 

Valmistelija palvelusihteeri Heli Manninen, 050 570 2433

 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5. - 4.6.2024.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaan päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja.

 

Edelleen kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

 

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä kello 18 jälkeen.  

 

Kunnan tulee merkitä ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään  perjantaihin 22.3.2024 klo 12 mennessä.

 

 

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää määrätä vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:

Yleinen ennakkoäänestyspaikka:

Toivakkatalo (kunnanvirasto)
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka
Aukioloajat:
29.5. - 31.5.2024 klo 9 - 15
1.6. - 2.6.2024 klo 10 - 13
3.6. - 4.6.2024 klo 9 - 15

Ennakkoäänestyspaikkana toimiva laitos:

Esperi Hoivakoti Soivakka
Jussilantie 13, 41660 Toivakka

Vaalipäivän äänestyspaikka:

Toivakkatalo (kunnanvirasto)
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kvaaltk 18.03.2024 § 39  

160/00.00.00/2023  

 

 

Valmistelija palvelusihteeri Heli Manninen, 050 570 2433

 

  

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.