Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 40


 

Lisämääräraha sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024

 

Sivhyvlt 20.02.2024 § 23 

 

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051

 

 

Toivakan varhaiskasvatuksessa on tänä keväänä hoidossa poikkeuksellisen paljon alle kaksivuotiaita lapsia.

Vakkari- kiinteistöön perustettiin keväällä 2022 alle kolmevuotiaiden lasten  ryhmä, jossa työskentelee kolme aikuista. Ryhmäkoko on 12 lasta. Tällä hetkellä ryhmän ikäjakauma on

-          2021 syntyneitä lapsia kolme

-          2022 syntyneitä kahdeksan ja

-          2023 syntyneitä yksi.

 Vuoden 2022 lapsista kolme on loppuvuonna syntyneitä.

 

Varhaiskasvatukseen on lisäksi tullut hakemukset neljästä yksivuotiaasta lapsesta, jotka aloittavat varhaiskasvatuksessa kevään 2024 aikana. Heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen, siirretään v. 2021 syntyneitä Tarkkailijoiden 2-4 vuotiaiden ryhmään.

 

Lakisääteinen henkilöstömitoitus 0-3- vuotiaiden Tähystäjä-ryhmässä riittää jo nykyisellä henkilöstömäärällä, mutta lasten turvallisuus vaarantuu varhaiskasvatuksen henkilöstölle kuuluvien muiden tehtävien vuoksi.

 

Palkattavan päiväkotiavustajan tehtäviin kuuluu lapsiryhmässä avustaminen, keittiö-, pyykki-, ja siistimistyösekä esimiehen määräyksestä lastenhoitajan sijaisena toimiminen.

 

Talousarviota 2024 valmisteltaessa ei ole osattu ennakoida pienten varhaiskasvatusikäisten määrää eikä siten myöskään päiväkotiavustajan tarvetta.

 

Päiväkoti Touhuvakkaan palkataan päiväkotiavustaja ajalle 4.3.-31.5.2024. Palkattavan päiväkotiavustajan tehtäviin kuuluu lapsiryhmässä avustaminen, keittiö-, pyykki-, ja siistimistyösekä esimiehen määräyksestä lastenhoitajan sijaisena toimiminen.

 

Päiväkoti Touhuvakan henkilöstömenoihin haetaan lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon yhteensä 8.100 euroa (työsuhteisten palkat 6.700 euroa+sivukulut).

 

Kukkulan sairaalakouluun tarvitaan henkilökohtainen koulunkäynnin ohjaaja ajalle 23.1.-23.2.2024 ja 4.3.-1.6.2024. Talousarviota 2024 valmisteltaessa ei ole osattu ennakoida henkilökohtaisen ohjaajan tarvetta.

Toivakan koulukeskuksen vuoden 2024 talousarvioon haetaan lisämäärärahaa asiakaspalveluiden ostoon kunnilta 12.000 euroa.

 

Lisämäärärahan tarve on yhteensä 20.100 euroa.

 

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointipalveluille myönnetään lisämäärärahaa 20.100 euroa vuoden 2024 käyttötalousarvioon
1. varhaiskasvatuksen päiväkotiavustajan palkkaamiseksi kustannuspaikalle 052502 yhteensä 8.100 euroa
2. perusopetukseen asiakaspalveluiden ostoon kunnilta kustannuspaikalle 052012 12.000 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kh 26.02.2024 § 40  

38/02.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja, p. 050 475 1051

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää sivistys- ja hyvinvointipalveluille lisämäärärahaa 20.100,00 euroa vuoden 2024 käyttötalousarvioon
1. varhaiskasvatuksen päiväkotiavustajan palkkaamiseksi kustannuspaikalle 052502 yhteensä 8.100 euroa
2. perusopetukseen asiakaspalveluiden ostoon kunnilta kustannuspaikalle 052012 12.000 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.