Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 19 

Luovutusehdot Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille tonteille

 

Kuymltk 21.02.2024 § 19  

30/10.00.02/2024  

 

 

Valmistelija Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035

 

Toivakan kunta omistaa Ruuhimäessä Ruuhimäentien molemmin puolin kyläyleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja 8 kpl.

 

Tontit 1 - 3 sijaitsevat yleiskaavan mukaisella AT/13 -alueella, joka kuuluu vahvistetun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja alueelle johtaa jo ennestään yksityistieyhteys Ruuhimäentieltä.

 

Tontit 4 - 8 sijaitsevat yleiskaavan mukaisella AT/8 alueella, joka on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella eikä alueelle ole valmiina tieyhteyttä kattavasti.

 

Tonteille ei ole vahvistettu luovutusehtoja aiemmin, joten tonttien myyntiin saattamiseksi luovutusehdot tulee päättää.

 

Myös Kankaisten kyläyleiskaavan tonttien tarkempia luovutusehtoja ei ole aikaisemmin määritelty. Toivakan kunta omistaa Kankaisten kylän yleiskaavan alueelta yhteensä 15 rakennuspaikkaa kaavan mukaisilla AT/4, AT/17 ja AT/3 alueilla.

Tontit 1-12 sijaitsevat Kankaisten koulun vastapäätä ja alue kuuluu Kankaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen. Alueelle on laadittu ohjeellinen alueenkäyttösuunnitelma, jossa rakennuspaikat on jaettu tarkemmin määräaloihin.

 

Tontit 13-15 sijaitsevat Myllyntien ja Lapinjoen takana olevassa kunnan omistamassa erillispalstassa, jonne ei ole kulkuyhteyttä eikä alue myöskään kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen.

 

Esityslistan liitteenä on ehdotus Ruuhimäen ja Kankaisten yleiskaavojen mukaisten rakennuspaikkojen yleisiksi luovutusehdoiksi.

 

 

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Ruuhimäen ja Kankaisten kyläyleiskaavojen mukaisille rakennuspaikoille vahvistetaan luovutusehdot oheisen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.