Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 82


 

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset

 

Kh 27.03.2023 § 82  

    

 

 

Valmistelija  palvelusihteeri Heli Manninen, 050 570 2433               

       

 

 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun­nan­joh­ta­ja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun­nan­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kun­nan­hal­li­tuk­sen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toi­mi­val­taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan ku­lues­sa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

 Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi­mi­tus­me­net­te­lyä koskevia asioita;

 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioi­ta; eikä

 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavien toimielinten pöytäkirjat:

 

 sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.2.2023

 kuntaympäristölautakunta 15.3.2023

 

Viranhaltijoiden päätösluettelot

 

Kunnanjohtaja

 

henkilöstöpäätös

21.3.2023 § 3: Kertapalkkio keskusvaalilautakunnan sihteerille eduskuntavaaleihin 2023 liittyvistä tehtävistä

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.