Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 64


 

Ympäristölautakunnan sisäinen tarkastus vuodelta 2022

 

Ympltk 08.06.2022 § 35 

 

 

 

Valmistelija Valmistelija rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.8.2021 (§ 234) esittänyt lautakunnille, että ne valitsevat keskuudestaan sisäiset tarkastajat samalla toimintamallilla kuin kunnanhallitus.

Päätöksesä on käyty tarkemmin läpi, mitä sisäinen tarkastus on ja miten sitä toteutetaan Toivakan kunnassa. Suunnitelman toteuttamisesta raportoidaan pääsääntöisesti aina vuoden lopussa, poikkeuksena vuosi 2021, josta raportoidaan uuden valtuustokauden alkamisajankohdasta johtuen viimeistään toukokuussa 2022.

 

Ympäristölautakunta on päätöksellään 16.9.2021 (§ 48) valinnut keskuudestaan toimikaudelle 2021 - 2025 lautakunnan sisäiset tarkastajat, jotka laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, mikä tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi. Sisäiksi tarkastajiksi valittiin Irja Lamberg ja Seppo Sirenius.

 

Seppo Sirenius on sähköpostitse 3.6.2022 ilmoittanut luopuvansa sisäisen tarkastajan roolista henkilökohtaisten syiden vuoksi.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää
1) valita uuden sisäisen tarkastajan toimikaudelle 2021 - 2025
2) keskustella ja sopia sisäisen valvonnan suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta ajalta 1.8. - 31.12.2021 sekä 1.1. - 31.12.2022

 

Päätös Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Ympäristölautakunta päättää
1) keskustelun käytyään hyväksyä sisäisen valvonnan suunnitelman vuoden 2021 ja 2022 osalta. Raportti vuoden 2021 sisäisestä tarkastuksesta liitetään pöytäkirjaan. Raportin on laatineet Irja Lamberg ja Seppo Sirenius. Raportti toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
2) antaa eron Seppo Sireniukselle sisäisen tarkastajan tehtävästä
3) valita sisäiseksi tarkastajaksi Rauni Heikuran toimikaudelle 2022 - 2025. Irja Lamberg jatkaa tehtävässä edelleen.

Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin kokouksessa tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ympltk 07.12.2022 § 64  

103/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Ympäristölautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2022 raportoidaan vuoden lopussa eli viimeisessä lautakunnan kokouksessa. Raportti toimitetaan edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Sisäisen valvonnan suunnitelma painopistealueineen vuodelle 2023 hyväksytään samalla.

 

Sisäisinä tarkastajina toimivat Irja Lamberg ja Rauni Heikura.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa sisäisten tarkastajien antaman raportin ja käydyn keskustelun jälkeen-

 

Päätös Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus:
Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2022 käytiin läpi
kokouksessa, hyväksyttiin ja toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.