Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 102


 

Teknisen lautakunnan sisäinen tarkastus vuodelta 2022

 

Tekltk 14.06.2022 § 56 

 

 

 

Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.8.2021 (§ 234) esittänyt lautakunnille, että ne valitsevat keskuudestaan sisäiset tarkastajat samalla toimintamallilla kuin kunnanhallitus.

Päätöksesä on käyty tarkemmin läpi, mitä sisäinen tarkastus on ja miten sitä toteutetaan Toivakan kunnassa. Suunnitelman toteuttamisesta raportoidaan pääsääntöisesti aina vuoden lopussa, poikkeuksena vuosi 2021, josta raportoidaan uuden valtuustokauden alkamisajankohdasta johtuen viimeistään toukokuussa 2022.

 

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.8.2021 (§ 73) valinnut keskuudestaan toimikaudelle 2021 - 2025 lautakunnan sisäiset tarkastajat, jotka laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, mikä tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi. Sisäiksi tarkastajiksi valittiin Jorma Tervonen ja Maarit Helin.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää keskustella ja sopia sisäisen valvonnan suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta sekä raportoinnista ajalta 1.8. - 31.12.2021 sekä ajalla 1.1. - 31.12.2022.

 

Päätös Käytyään keskustelun, sisäiset tarkastajat esittivät sisäisen tarkastuksen suunnitelmaksi vuoden 2021 osalta palveluiden tuotannon toteutumisen.
Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää seuraavaan kokoukseen, missä käydään läpi raportti vuodelta 2021 ja suunnitelma vuodelle 2022.

 

 

Tekltk 24.08.2022 § 69 

 

 

 

Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Sisäiset tarkastajat esittelevät sisäisen valvonnan suunnitelman toimikaudelle 2021 - 2025 ja raportin ajalta 1.8. - 31.12.2021, lisäksi ne esitetään edelleen kunnanhallitukselle.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen sisäisen valvonnan suunnitelman toimikaudelle 2022 sekä raportin ajalta 1.8. - 31.12.2021. Raportti vuoden 2021 sisäisestä tarkastuksesta liitetään pöytäkirjaan ja se toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen sisäisten tarkastajien esittämän sisäisen valvonnan painopisteen vuodelle 2022, hallinnon sujuvuudesta työturvallisuuden noudattaminen. Nämä esitetään tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

 

Tekltk 14.12.2022 § 102  

103/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2022 raportoidaan vuoden lopussa eli viimeisessä lautakunnan kokouksessa. Raportti toimitetaan edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Sisäisen valvonnan suunnitelma painopistealueineen vuodelle 2023 hyväksytään samalla.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa sisäisten tarkastajien antaman raportin ja käydyn keskustelun jälkeen.

 

Päätös Sisäinen tarkastaja Jorma Tervonen esitti Maarit Helinin kanssa laaditun sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2022, mikä toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Vuoden 2023 painopistealueeksi hyväksyttiin palveluiden tuotanto, keskittyen kiinteistönhoitoon ja liikuntapaikkoihin.