Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 100 

Lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnalle jätehuollon palvelutason luonnoksesta

 

Tekltk 14.12.2022 § 100  

400/14.06/2022  

 

 

Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Jyväskylän seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 7.12.2022, D/13677/14.06.00.00/2022:

 

"Jyväskylän seudun jätelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 1.12.2022 luonnosta jätehuollon palvelutasosta, jossa määritetään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden taso ja tavoitteet. Palvelutasomäärittelyn tavoitteena on turvata kuntalaisille jätehuoltopalvelut yhdenvertaisesti koko jätelautakunnan toimialueella. Jätehuoltopalvelut toteuttaa alueella kuntien jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

 

Jätehuollon palvelutasossa on kuvattu jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Palvelutasossa on huomioitu myös jätelautakunnan toteuttamat jätehuollon viranomaispalvelut sekä asumisen saostus- ja umpisäiliölietehuolto. Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkean ja toimialueen kuntien kanssa yhteistyössä. Palvelutason määrittelyssä on otettu huomioon jätelainsäädännön ja alueen kuntien asettamat tavoitteet.

 

Jätehuollon palveluihin suunnittelut keskeisimmät muutokset

Keskeisimmiksi palvelutasomuutoksiksi esitetään poistotekstiilikeräyksen aloittamista, hyötykeräyspisteiden yhtenäistämistä, vaarallisten jätteiden vastaanoton painottumista kiertävään keräykseen ja koululaisille tarjottavan jäteneuvonnan lisäämistä. Asumisessa syntyvien lietteiden seurannan tehostamiseksi on tunnistettu myös tarve tehdä saostus- ja umpisäiliölietteistä kuljetusjärjestelmäselvitys.

 

Poistotekstiilikeräys aloitettaisiin Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla vuoden 2023 alusta alkaen. Kierrätettävien jätteiden hyötykeräyspisteiden kuntoa selvitetään ja pisteitä yhtenäistetään niissä kerättävien jätejakeiden osalta. Vaarallista jätettä otetaan jatkossakin vastaan Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla. Yksittäisiä, valvomattomia vaarallisen jätteen keräyskontteja korvataan kiertävällä keräyksellä, joka esityksen mukaan järjestettäisiin jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

 

Luonnoksessa esitetään perusopetuksen koululaisille tarjottavan neuvonnan lisäämistä. Jätepoliittisen ohjelman mukaisesti toimialueen kolmasluokkalaisille ehdotetaan uutta jätteen synnyn vähentämistä käsittelevää oppituntia, joka katettaisiin jätemaksuilla. Myös sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä esitetään vuosille 2023-2024."

 

Lausuntopyyntö

Jyväskylän seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa jätehuollon palvelutason luonnoksesta ja siinä määritellyistä tavoitteista 20.1.2023 klo 15 mennessä kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

 

Luonnos jätehuollon palvelutasosta on lausuntopyynnön liitteenä ja siihen voi tutustua myös jätelautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto.

 

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltosuunnittelija Minna Malinen puh. 050 442 2668 tai jatelautakunta@jyvaskyla.fi.

 

Oheismateriaalina Luonnos jätehuollon palvelutasosta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää todeta lausuntonaan seuraavaa:
Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuollon palvelutason luonnos vuosille 2023 - 2025 on kokonaisuutena kattava ja riittävä, muutamia nostoja luonnoksesta:
- Seka- ja biojätehuollon järjestelyt kiinteistöillä. Biojätteen määrän vähentäminen sekajätteestä vaatii valistusta ja jäteneuvontaa eri-ikäisten kuntalaisten keskuudessa, huomioiden myös erikieliset kunnan jäsenet.
- Vaarallisten jätteiden keräys kiertävällä keräyksellä keväisin ja syksyisin, tämä on kuntalaisten kannalta myös tärkeä palvelu. Tiedottaminen tärkeää monikanavaisesti, oikea-aikaisesti sekä yhdenmukaisesti ja yhteistyössä.
- Hyötykeräyspisteiden määrä Toivakan kunnan alueella säilytettävä ennallaan ( 7 kappaletta).
- Toivakan kunnan strategisina tavoitteina ovat muun muassa kunnan palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa sekä viestinnän vahvistaminen. Kuntalaisiin vaikuttavista jätehuollon palveluiden muutoksista pyritään viestimään oikea-aikaisesti, monikanavaisesti ja yhteistyössä yli kuntarajojen. Jätehuollon palvelutasossa edellä olevat huomioitu ja tukevat näin kunnan omia strategisia tavoitteita.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.