Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 136


 

Täyttölupa määräaikainen lastenhoitaja / ryhmäavustaja Toivakan kunnan varhaiskasvatukseen ajalle 9.1. - 31.12.2023

 

Sltk 13.12.2022 § 136  

402/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Rehtori Sirpa Orell-Pohjola, p. 050 475 1051

 

Toivakan kunnan hallintosäännön 6 luku 42 § mukaan kunnanhallitus myöntää yli kuuden kuukauden mittaisen työ- ja virkasuhteen täyttöluvan.

 

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa (13.7.2018/540 15 §)on säädetty. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus saada tukea omassa lapsiryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin.

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtävänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Tämä voi myös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että avustaja auttaa muita lapsia, kun varhaiskasvatuksen opettaja toimii tukea tarvitsevan lapsen kanssa ja tuo vuorovaikutustilanteeseen lapsen yksilöllisiin tavoitteisiin liittyviä pedagogisia sisältöjä.

Varhaiskasvatussuunnitelmaperusteet (1.8.2022) velvoittavat antamaan lapselle tarvittavan kolmiportaisen tuen varhaiskasvatuksessa. Päiväkoti Touhuvakassa on tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia yksilöllistä tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan tarvitsevia lapsia. Tuen antamisen mahdollistamiseksi on lasten kanssa työskenneltävä riittävä määrä ammattihenkilöstöä.

 

Edellä mainituin perustein on muodostunut tarve määräaikaiselle varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle/ ryhmäavustajalle ajalle 9.1.- 31.12.2023. Lastenhoitaja toimii tarvittaessa myös vastuullisena aikuisena lapsiryhmässä. Määräaikaisuuden perusteena tuen tarpeiden ennakoimattomuus.

 

Lastenhoitajan / ryhmäavustajan tehtävä on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa ja määrärahat on varattu vuoden 2023 talousarvioon.

 

 

Esittelijä Rehtori Sirpa Orell-Pohjola

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan Toivakan kunnan varhaiskasvatuksen määräaikaisen lastenhoitajan/ ryhmäavustajan tehtävään ajalle 9.1.- 31.12.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.