Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 134


 

Esityslistan hyväksyminen

 

Sltk 13.12.2022 § 134  

    

 

 

Toivakan kunnan hallintosäännön 139 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toivakan kunnan hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

 

 

Esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus:

 Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Lisäksi sivistyslautakunta päättää ottaa käsittelyyn asian Vuoden 2022 liikuntateko § 146.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.