Siirry sisältöön

Toivakan kunnan peltojen vuokraus

Tarjouspyyntö

Toivakan kunta pyytää sitovaa kirjallista tarjousta
Toivakan kunnan omistamien peltojen vuokrauksesta vuosille 2021- 2025 seuraavasti:

Kunnan omistamien peltojen vuokrauksen tarkoituksena on peltojen säilyttäminen viljely- ja tukikelpoisina sekä maisemaan ja ympäristöön sopivina hoidettuina alueina. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa ennen vuokra-ajan päättymistä, mikäli kunta tarvitsee maata muuhun kuin viljelykäyttöön, pääsääntöisesti ei kuitenkaan kesken satokauden. Mikäli kunta joutuu irtisanomaan sopimuksen kesken satokauden, on kunta velvollinen korvaamaan viljelijälle aiheutuneet menetykset.

Vuokrauksen kohteet
Toivakan kunnan omistamat pellot liitteen 1 mukaisesti. Pellot on jaettu kolmeen alueeseen siten, että alue 1 sisältää kirkonkylän alueella olevat pellot (12,85 ha), alue 2 Hautajärven alueen pellot (3,90 ha) ja alue 3 Nisulan alueella olevat pellot (6,35 ha). Peltojen kokonaispinta-ala on 23,1 hehtaaria.

Tarkennus alueen 1 (kirkonkylä) peltoihin:
Lohkot 850-00398-74 (1,51 ha ) ja 850-00399-75 (2,51 ha) ovat hukkakaurarekisterissä, koska niiltä löytyi muutama hukkakaurayksilö vuonna 2015.  Vuodesta 2016 lähtien lohkot ovat olleet nurmella.

Tarjousten jättöaika ja lähetysosoite
Tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjallisena 30.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Iltaruskontie 2, 41660 TOIVAKKA.

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa ja siinä on oltava maininta ”Toivakan peltojen vuokraus 2021-2025”

Lisätietoja
Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa maaseutuasiamies Matti Ilmonen, joko sähköpostilla osoitteessa matti.ilmonen@laukaa.fi tai puhelimitse 040 590 0768.