Toivakan kunnan metsänhoitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ TOIVAKAN KUNNAN METSIEN HOIDOSTA VUOSILLE 2021 – 2025

Toivakan kunta pyytää sitovaa kirjallista tarjousta Toivakan kunnan omistamien metsien hoidosta vuosille 2021 – 2025 seuraavasti:
Toivakan kunnan omistuksessa olevien metsä- ja taajamametsäkiinteistöjen pinta-ala on noin 660 ha. Metsänhoitotöitä on suunniteltu vuosille 2021 – 2025 liitteenä olevan taulukon mukaisesti noin 200 ha.

Metsänhoitoon liittyvät työt pyritään jakamaan tasaisesti suunnitelmavuosille. Metsähakkuiden tavoitteena on suunnitelmavuosina kattaa metsänhoitotyöt. Em. periaatteen lisäksi tehtävät muut kunnan talouteen liittyvät metsänhakkuut suunnitellaan vuosittain erikseen ja pääsääntöisesti niistä pyydetään tarjoukset.

Metsänhoitosuunnitelma on päivitettävä vuoden 2021 aikana ja sen jälkeen sitä on päivitettävä reaaliaikaisesti koko sopimuskauden ajan.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka.

Tarjous tulee toimittaa postitse 5.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa ja siinä on oltava maininta ”Toivakan metsänhoitotyöt 2021-2025”.

Tarjous on tehtävä suomenkielellä.

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa tekninen johtaja Jukka Paalanen 040 640 2034, jukka.paalanen@toivakka.fi