Tarjouspyyntö kiinteistöjen lvi- ja/tai sähkötöiden puitesopimuksen kilpailuttaminen

Kiinteistöjen lvi- ja/tai sähkötöiden puitesopimuksen kilpailuttaminen

Toivakan kunnan tekninen toimi on päättänyt kilpailuttaa kiinteistöjen kunnossapito/ korjauspalvelut kolmena (3) eri kokonaisuutena:
1. Putkityöt
2. Ilmanvaihtotyöt
3. Sähkötyöt

Toivakan kunnan teknisen toimen tarkoituksena on valita tarjouspyynnön mukaisista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista kaksi (2) hinnaltaan edullisinta puitesopimusurakoitsijaa. Puitesopimuksen tarkoitus on valita kumppaneita suoriin toimeksiantoihin Toivakan kunnan ja valittavien puitesopimuskumppaneiden välillä.

Lisäkysymykset
Hankinnasta vastaava yksikkö vastaa kirjallisesti sähköpostilla tai puhelimessa esitettyi-hin lisäkysymyksiin. Kysymykset tulee esittää sähköpostiosoitteeseen jukka.paalanen@toivakka.fi tai soittamalla nroon 040 640 2034. Sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan: ”LVIS-töiden kilpailutukseen liittyvä lisäkysymys”.

Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen
Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla 30.9.2021 klo 14:00 mennessä osoitteeseen:
kirjaamo@toivakka.fi
Sähköpostin otsikoksi tulee kirjata: Puitekilpailutus/LVIS

 

Tarkemmat tiedot alla olevassa tarjouspyynnössä.