Ikääntyminen elämänvaiheena

Ikääntyminen on pitkä ja moninainen elämänvaihe, joka pitää sisällään muutoksia, luopumista ja elämäntaitoa.

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä ikääntymismuutoksia, joihin voi jossain määrin vaikuttaa myös elintavoilla.  

 Voit ehkäistä ja hidastaa fyysisiä ikääntymismuutoksia esimerkiksi liikkumalla suositusten mukaanarvioida kaatumisvaara omassa arjessasi  ja ehkäistä kaatumisia ja sekä osallistua esimerkiksi Toivakan kunnan viriketoimintaan.

 Ikääntymiseen liittyy  normaaleja muistin ja aivoterveyden muutoksia, kuten uusien asioiden oppimisen hidastuminen, keskittyminen on työläämpää ja useamman asian samanaikainen tekeminen ei välttämättä enää onnistu. Toisaalta uuden oppimisessa asioita yhdistellään aivoissa jo oleviin tietoihin hyödyntäen elämän varrella kertynyttä kokemusta. Siksi iäkkäämmät ihmiset voivat hahmottaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia nuoria paremmin.  

Mikäli oma muistisi tai läheisesi muisti askarruttaa, voit täyttää oheiset Suomen muistiasiantuntijoiden kyselyt saadaksesi enemmän tietoa muistin tilasta. Mikäli huoli muistin heikkenemisestä herää, älä epäröi ottaa yhteyttä Seututerveyskeskuksen muistikoordinaattoriin  Voit löytää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä sekä opit aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja Muistipuistosta.Aivojumpan ja monipuolisen ravitsemuksen lisäksi vertaistuki ja toisten kanssa oleminen vahvistaa aivoterveyttä. Voit esimerkiksi osallistua Toivakan vapaa-aikatoimen järjestämiin toimintaan tai liikkua ohjatusti  vaikkapa omassa olohuoneessa. 

Hyvä ja monipuolinen ravitsemus tukee ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Ruokavalio on värikäs, monipuolinen ja maukas, jossa korostuu riittävä proteiinin saanti. Gerontologisen ravitsemuksen Gery ry:n ruokasuosituksissa  on ohjeet terveyttä edistävästä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta iän karttuessa.  

On tärkeää varautua ikääntymisen tuomiin muutoksiin omassa arjessa ja taloudessa. Varautuminen ja oikeudellinen ennakointi  tuo mielenrauhaa niin itselle kuin läheiselle. 

Mikäli koet tarvetta elämänhallinnan ja arjen tukeen, sinulla on taloudellisia haasteita tai koet muuta sosiaaliohjauksen tarvetta, ole yhteydessä Toivakan kunnan sosiaalitoimeenPerustoimeentulotukea voit hakea suoraan Kelasta. 

Äkillisessä kriisitilanteessa auttaa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149. Lisätietoa kriisi- ja sosiaalipäivystyksestä löydät täältä.  Päihde- ja mielenterveystyö toteutetaan Seututerveyskeskuksessa jonka palvelunumeroon soittamalla pääset heti avun piiriin. 

Omaishoidosta Toivakan kunnassa vastaa vanhuspalveluvastaava, joka vastaa kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiisi.  

”Ei meillä ole muuta salaista tietoa elämästä kuin että olemme nähneet maailmaa ja elämää kauemmin.
Oppineet sen että myötämäkeä seuraa vääjäämättä vastamäki ja vastamäkeä taas myötämäki.”
 

– ELÄMÄNKONKARI –  

Löydät tietoa ja työkaluja mielen hyvinvoinnin tukemiseen mielenterveystalon materiaalipankista . Ikäopisto tarjoaa mielen hyvinvoinnin taitopankin ja harjoitteita vahvistaaksesi mielesi hyvinvointia ikääntyessä.  

ARA:n avustukset sekä asuntojen korjausneuvontaa