Siirry sisältöön

Rakennusjärjestyksen päivittäminen 2022 – 2023

Taustaa

Toivakan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 7.6.2018 alkaen.

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on käsitteitä, joiden merkitystä tulee täsmentää ja selkeyttää sekä lainsäädännön muutosten tuomia velvoitteita rakennusvalvonnalle, joita on hyvä huomioida myös rakennusjärjestyksessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee. Hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2022, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024. Esitys käsittää esityksen uudeksi rakentamislaiksi RakL sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumottaisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Lisätietoja Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu -sivustolta (mrluudistus.fi).

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 25.4.2022 (§ 102) päättänyt käynnistää rakennusjärjestyksen päivittämisen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.

Nähtävilläoloaikana 11.5. – 31.8.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi pyydetään mielipiteitä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä, viimeistään 1.9.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi tai postitse osoitteeseen Toivakan kunta, ympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka. Aineistot alla.

Toivakassa 11.5.2022, kunnanhallitus

Palautetta voit jättää 31.8.2022 saakka.

Toivakkatalon seinä
kuva: Minna Siltala