DynastyDynasty - Kokousasiathttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Muut asiatMuut asiathttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-9.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Julkiset ilmoitusasiatJulkiset ilmoitusasiathttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-8.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / ViranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätöksethttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-7.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / VT 4 tieosuuden nimeäninenVT 4 tieosuuden nimeäninenhttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-6.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma 2022 - 2026Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma 2022 - 2026https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-4.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Pöytäkirjan tarkastustapaPöytäkirjan tarkastustapahttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-3.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-2.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuusLaillisuus ja päätösvaltaisuushttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-1.HTMTekninen lautakunta 22.09.2021 / Kommentit Vt 4 Lusi - Kanavuori alustaviin toimenpiteisiinKommentit Vt 4 Lusi - Kanavuori alustaviin toimenpiteisiinhttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021899-5.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-13.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Täyttölupa määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseen oppisopimuksella ajalle 1.10.2021 - 31.5.2024 sekä lisämääräraha-anomus Täyttölupa määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseen oppisopimuksella ajalle 1.10.2021 - 31.5.2024 sekä lisämääräraha-anomus https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-12.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / KiinteistönluovutusilmoituksetKiinteistönluovutusilmoituksethttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-16.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöksetToimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöksethttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-15.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Kunnanjohtajan katsaus 20.9.2021Kunnanjohtajan katsaus 20.9.2021https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-14.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Muut asiatMuut asiathttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-18.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Tiedoksi esitettävät asiat Tiedoksi esitettävät asiat https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-17.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Esitys Keski-Suomen Seututerveyskeskus-liikelaitoksen johtokunnan jäsenistäEsitys Keski-Suomen Seututerveyskeskus-liikelaitoksen johtokunnan jäsenistähttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-5.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Kuntalaisaloite: muovinkeräys mahdolliseksi Toivakan kunnan toimipisteissäKuntalaisaloite: muovinkeräys mahdolliseksi Toivakan kunnan toimipisteissähttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-9.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Asiointikuljetukset, viriketupakuljetukset sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetukset: sopimuksen mukaisen optiovuoden 1.3.2022-28.2.2023 käyttöönottoAsiointikuljetukset, viriketupakuljetukset sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetukset: sopimuksen mukaisen optiovuoden 1.3.2022-28.2.2023 käyttöönottohttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-8.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Pyyntö Keski-Suomen alueen kunnille tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022Pyyntö Keski-Suomen alueen kunnille tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-7.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Talouden puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021Talouden puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-6.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Arviointikertomuksen toimenpiteet: kunnanhallituksen ja lautakuntien vastineetArviointikertomuksen toimenpiteet: kunnanhallituksen ja lautakuntien vastineethttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-11.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Mustankorkea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous: evästys ja yhtiökokousedustajan valinta Mustankorkea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous: evästys ja yhtiökokousedustajan valinta https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-10.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimukset sekä Toivakan kunnan kanta Aster-yhteistyön jatkamiseenAster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimukset sekä Toivakan kunnan kanta Aster-yhteistyön jatkamiseenhttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-4.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Pöytäkirjan tarkastustapaPöytäkirjan tarkastustapahttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-3.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-2.HTMKunnanhallitus 20.09.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuusLaillisuus ja päätösvaltaisuushttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021897-1.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2021 / Talousarvioraami vuodelle 2022Talousarvioraami vuodelle 2022https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021894-6.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2021 / Ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan osavuosikatsaus 1-6/2021Ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan osavuosikatsaus 1-6/2021https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021894-5.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2021 / Toivakan kunnan hallintosääntö ja ympäristölautakunnan alaiset tehtävätToivakan kunnan hallintosääntö ja ympäristölautakunnan alaiset tehtäväthttps://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/kokous/2021894-4.HTM