Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 67


 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

 

Perltk 04.10.2022 § 67  

314/11.06.00/2022  

 

 

Valmistelija Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki, 0400 393 009

 

Tausta

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon

kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii kunnille kuuluvista elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisista tehtävistä.

 

Voimassa oleva sopimus

Voimassa oleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan 1.1.2021.  Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta, Uuraisten kunta ja Äänekosken kaupunki muodostavat sopimuksen mukaisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon toimielimenä toimii Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta.

 

Sopimuksen kustannusten jakoperusteiden tarkistaminen ja sopimusneuvottelut

Voimassa oleva yhteistoimintasopimus edellyttää, että sopimuksen kustannusten jakoperusteet tarkistetaan vuoden 2022 aikana.  Sopimuksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kustannukset erotellaan pois yhteistoiminta-alueen kokonaiskuluista ennen vuosien 2021-2022 laskutusta ja Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki ovat sopineet erillisellä sopimuksella kustannusten korvaamisesta vuosina 2021-2022.

Kustannusten jakoperusteiden tarkistamisten osalta on sopijaosapuolten kesken pidetty kaksi neuvottelua huhtikuussa ja toukokuussa 2022. Neuvotteluiden perusteella esitetään, että Äänekosken kaupunki tulee mukaan samoihin kustannustenjakoperusteisiin muiden sopijaosapuolten kanssa. Lisäksi esitetään suoriteperusteista laskutusta terveys- ja elintarvikevalvontaan.  Eläinlääkintähuollon osalta suoriteperusteinen laskutus on ollut voimassa jo vuoden 2021 alusta alkaen.

Vuonna 2022 voimaan tulleet perusmaksut esitetään hyvitettäväksi sopijaosapuolille todellisten perusmaksutulojen mukaan.

 

 

Uuden hyväksyttävänä olevan yhteistoimintasopimuksen muutokset:

-          Äänekosken kaupunki mukaan samoihin kustannustenjakoperusteisiin muiden sopijakuntien kanssa.

-          Terveys- ja elintarvikevalvonnan kustannukset jaetaan suoriteperusteisesti, suoritteena käytetään ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmasta saatavia suoritemääriä.

-          Perusmaksutulot hyvitetään sopijaosapuolille todellisten perusmaksutulojen mukaan.

Toimielimen nimi muutetaan Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnaksi (entinen Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta).

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto:
1) hyväksyy kuntien välisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti;
2) päättää, että edellä kohdassa 1) tehty päätös täytäntöön pannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.