Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 64


 

Ikääntyneiden päivätoiminta

 

Perltk 04.10.2022 § 64  

327/05.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki, 0400 393 009, vanhuspalveluvastaava Annukka Niemi, 040 839 3489

 

Päivätoiminta tukee kotona asuvien ikääntyneiden ja heidän omaishoitajien toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Päivätoimintaa voidaan hyödyntää osana kotihoidon palveluja tai omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Päivätoiminnan avulla voidaan ylläpitää sosiaalisia suhteita, tarjota virikkeitä arkeen ja kuntouttaa ikääntyneitä. Päivätoiminnan luonne on kuntouttava ja sen katsotaan soveltuvan erityisesti muistisairaille ja henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. Omaishoidettaville päivätoiminta mahdollistaa vaihtelevamman arjen ja omaishoitajille hengähdystauon.

 

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Kuntouttava päivätoiminta voidaan järjestää myös etäpäivätoimintana. Kuntouttavan päivätoiminnan pakettiin voi kuulua fyysinen käynti asumisyksikön kuntosalilla. Kuntouttava päivätoiminta on määräaikaista palvelua.

 

Kuntouttavalla etäpäivätoiminnalla tarkoitetaan ääni- ja videovälitteistä pienryhmätoimintaa, jota suunnataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ikääntyneille tai heidän omaishoitajilleen.

 

Kuntouttava päivätoiminta sisältää asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa, esim. liikuntaa, ulkoilua ja erilaisia toimintatuokioita. Tärkeänä osana on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaistuki.  Edellytyksenä kuntouttavan päivätoiminnan myöntämiselle on, että asiakas hyötyy ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon. 

 

PALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

Päivätoiminnasta kiinnostuneet voivat vuonna 2022 ottaa yhteyttä vanhuspalveluvastaavaan. Yhteydenoton voi tehdä asiakas itse, läheinen sekä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Päivätoiminnan palveluista tekee palvelu- ja maksupäätöksen vanhuspalveluvastaava asiakkaan toimintakyvystä saatua RAI tietoa hyödyntäen.

 

Toivakan kunnassa ei ole omaa päivätoimintaa ja Esperi Care Soivakassa vuonna 2018 aloitettu päivätoiminta on lopetettu koronan aikana. Edellytyksenä päivätoiminnan uudelleen aloittamiselle on, että asiakkaita on vähintään 3/kerta.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki

 

Päätösehdotus Toivakan kunta päättää aloittaa ikääntyneiden päivätoiminnan vammaisille suunnatun päivätoiminnan yhteydessä päivätoiminnan tiloissa. Ikääntyneille suunnattu päivätoimintaa järjestetään kerran viikossa, vähintään 4 h kerrallaan. Kuntouttava päivätoiminta ja etäpäivätoiminta ovat tavoitteellista ja määräaikaista asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa, jossa osallistutaan ryhmäkuntoutukseen ja toimintaan.

Kuntouttavan päivätoimintapalvelun hinta on 16 €/ kokopäivä (kuljetuksineen noin 8 h) sisältää lounaan ja kahvin ja 12 € / puolipäivä (kuljetuksineen noin 4 h) ja se sisältää kahvin sekä tarvittaessa kuljetuksen. Kuljetuksen lisähinta on 6 €/ päivä.

Kuntouttava päivätoimintapalvelu voi osittain toteutua myös etäpäivätoimintana.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.