Maa-aineslupahakemus Ruokosenkangas

Asia:  Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus, mikä koskee soran ja hiekan ottamistoimintaa alueella, joka sijaitsee Toivakan kunnan Ruokosenkankaalla, Huikon kylässä.

Hakija: Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala Oy, y-tunnus: 07525200-2

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 22.2.2023 – 24.4.2023 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.4.2023.