MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUKSESTA

Kuulutus on julkaistu Toivakan kunnan yleisessä tietoverkossa 27.5.2021.

 

Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyyn on saapunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mukainen yhteiskäsittelyhakemus siirrettävälle kivenmurskaamolle sekä maa-ainesten ottamiseen. Toimintaan liittyy myös muualta tuotavan kiviaineksen murskaus, kierrätysasfaltin tai –betonin murskaus sekä tilapäiset asfalttiasema ja betoniasema. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §).

 

Hakija:          Sora-Manninen Oy

Kiinteistöt:    Lammintaus 850-405-2-83 ja Helkasalo 850-406-3-8, Toivakka

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Toivakan kunnan yleisessä tietoverkossa

www.toivakka.fi ajalla 27.5. – 30.6.2021.

 

Lisätietoja:    rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio p. 040 660 5388

 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 30.6.2021 klo 15.00 mennessä,
osoitteeseen Toivakan kunta, ympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai
sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Toivakassa 27.5.2021

Toivakan ympäristölautakunta