Taide- ja musiikkikoulu

Taiteen perusopetus Toivakassa

Puulan seutuopisto tarjoaa taiteen perusopetusta Toivakan kunnassa käsityössä, kuvataiteessa ja musiikissa.

Opetus on lakisääteistä, vuosittain etenevää tavoitteellista toimintaa  ja antaa oppilaalle mm. valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua jatkokoulutukseen. Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista  taideopetusta.

Taidekoulun opetus etenee taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän  mukaan. Toivakan taidekoulussa opiskelun voi aloittaa 7 -vuotiaana. Opinnoista saa päättötodistuksen, mikä vaatii pitkäaikaista  sitoutumista opiskeluun.