uk de

Kotiäänestys

Vaalilain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä myös hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan europarlamenttivaaleissa 20.5.2019.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan 6.5.2019 alkaen ja viimeistään 14.5.2019 klo 16 mennessä Toivakan kunnan keskusvaalilautakunnalle (os. Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka) tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Piia Saarelalle 050 551 6470 (klo 09-16). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta.